O SZKODLIWOŚCI ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH – SPOTKANIE Z RODZICAMI - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O SZKODLIWOŚCI ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH – SPOTKANIE Z RODZICAMI

Data publikacji 15.01.2020

„Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” wybrzmiało na spotkaniu z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Kupiskach. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Łomży uczestnicząc w zebraniu rodzicielskim chcieli uświadamiać dorosłym jakie zagrożenia, dla dzieci, niesie za sobą nawet jednorazowe użycie środka psychoaktywnego. Spotkanie odbyło się w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”.

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży uczestniczyli wczoraj w zebraniu rodzicielskim w Szkole Podstawowej w Kupiskach. Spotkanie odbyło się w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają” i poświęcone było omówieniu zagrożeń związanych z zażywaniem przez młodzież narkotyków i dopalaczy. Prelegenci uświadamiali rodziców i opiekunów jakie spustoszenie w organizmie robią różnego rodzaju substancje psychoaktywne. Sięganie po tego typu nielegalne środki wiąże się nie tylko z poważnym ryzykiem dla zdrowia, ale i życia. Niebezpieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany i stale modyfikowany. Policjanci prosili nie lekceważyć objawów i czasami „dziwnego” zachowania młodych ludzi. Przestrzegali by w przypadku podejrzenia, że ma się do czynienia z osobą pod wpływem narkotyków, czy dopalaczy, natychmiast wezwać pomoc lekarską oraz o sytuacji powiadomić odpowiednie instytucje.