POLICJANCI O KONSEKWENCJACH PRAWNYCH DLA MŁODZIEŻY - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

POLICJANCI O KONSEKWENCJACH PRAWNYCH DLA MŁODZIEŻY

Data publikacji 13.01.2020

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży spotkali się z młodzieżą Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Mundurowi mówili o konsekwencjach prawnych zachowań karalnych. W związku ze zbliżającymi się feriami zachęcali młodzież do bezpiecznego spędzania wolnego czasu w okresie zimowej przerwy w nauce.

W piątek, odbyło się spotkania łomżyńskich policjantów z młodzieżą Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łomży. Wizyta mundurowych, miała na celu uświadomienie młodym ludziom, jakie są konsekwencje prawne czynów zabronionych, czym jest demoralizacja oraz jakie aspekty jej dotyczą. Funkcjonariusze zwracali również uwagę na negatywne zjawiska występujące wśród dorastającej młodzieży, jak palenie tytoniu, pierwsze kontakty z alkoholem i środkami odurzającymi, czy też drobne kradzieże. Rozmawiali również o uzależnieniach i działaniach profilaktycznych. Policjanci omawiali zagadnienia związane z przepisami karnymi wynikającymi z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Informowali również o prawnych aspektach uzależnień, podając szereg przykładów z codziennej pracy. W związku ze zbliżającą się zimową przerwą w nauce, mundurowi mówili o bezpieczeństwie i rozwadze. Poza młodzieżą łomżyńskiego ZDZ, adresatami spotkania byli także uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy w Łomży.