KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA – POINFORMUJ O ZAGROŻENIU! - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA – POINFORMUJ O ZAGROŻENIU!

Data publikacji 09.01.2020

Ponad 10 tysięcy zgłoszeń od mieszkańców otrzymali łomżyńscy policjanci za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zagrożenia są weryfikowane, a w przypadku potwierdzenia, dzielnicowi lub funkcjonariusze ruchu drogowego, podejmują działania w celu ich wyeliminowania. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje na terenie powiatu łomżyńskiego od lipca 2016 roku.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie stworzone z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców. Dzięki niemu społeczeństwo może w szybki i łatwy sposób powiadomić policję o niepokojących sytuacjach, wpływając tym samym na stan bezpieczeństwa w otoczeniu swojego miejsca zamieszkania. Od początku funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, tj. od 1 lipca 2016 roku, funkcjonariusze z Łomży odebrali na tej aplikacji ponad 10 tys. zgłoszeń. Policjanci potwierdzili 7768 zagrożeń, a 2319 otrzymało status niepotwierdzone.

W 2019 roku mieszkańcy oznaczyli na KMZB 2864 zagrożenia, z czego około 77% zostało potwierdzonych. Mieszkańcy zgłaszali przede wszystkim zagrożenia związane z przekraczaniem dozwolonej prędkości (762), nieprawidłowym parkowaniem (349), spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych (517) czy też dzikimi wysypiskami śmieci (76). Każde potwierdzone zgłoszenie niosło ze sobą określone działanie. W wyniku dalszej pracy dzielnicowych lub funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego, kontrolujących wskazane zgłoszenia – blisko 37% z nich uzyskało status „potwierdzone (wyeliminowane)”.

Wśród zagrożeń wyeliminowanych znalazło się między innymi miejsce w okolicy lokalnego sklepu, gdzie dzięki regularnym odwiedzinom dzielnicowego z Posterunku Policji w Nowogrodzie oraz podjętych przez niego działaniom we współpracy z właścicielem punktu – przestały się tam zbierać grupki osób spożywających alkohol i zaśmiecających ten teren. Kolejne zagrożenie dotyczące spożywania alkoholu zostało wyeliminowane dzięki współdziałania dzielnicowego ze spółdzielnią mieszkaniową, wynikiem czego było zainstalowanie monitoringu. Miejsce pomiędzy blokami mieszkalnymi przestały odwiedzać osoby spożywające alkohol i dokuczające mieszkańcom.

Również w okolicach Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie, gdzie mieszkańcy zgłaszali spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych i zaśmiecanie tego terenu poprzez osoby pijące alkohol, podjęte przez dzielnicowego działania, doprowadziły do tego, że takie incydenty nie są już w tym miejscu widziane. Podczas  wielokrotnych, doraźnych kontroli dzielnicowego, nie ma tam również osób spożywających alkohol.

W wielu miejscach, gdzie wskazano zagrożenie związane z przekraczenim dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym, funkcjonariusze ruchu drogowego wielokrotnie zatrzymywali prawa jazdy, potwierdzając tym samym obawy mieszkańców.

To tylko niektóre z przykładów współdziałania dzielnicowych z lokalnym społeczeństwem, mających na celu eliminowanie zjawisk uciążliwych społecznie. „Mapa” dostępna jest na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Łomży, a jej obsługa nie stwarza mieszkańcom problemów. Wystarczy wybrać miejsce, gdzie występuje zagrożenie, a następnie kliknąć na rodzaj zagrożenia, o jakim chcemy powiadomić policjantów. Taka informacja trafia do mundurowych, którzy podejmują konkretne działania.

Podczas spotkań ze społeczeństwem dzielnicowi zachęcają do korzystania z KMZB, wyjaśniają zasady jej działania i przypominają, że daje ona możliwość aktywnego udziału w kreowaniu bezpieczeństwa w swoim regionie.

Warto również przypomnieć, że narzędzie to nie służy do zgłaszania sytuacji, które wymagają natychmiastowej interwencji policji. W takich przypadkach należy dzwonić na numer alarmowy 112.