SZKOLENIE PRZEWODNIKÓW I PSÓW SŁUŻBOWYCH - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

SZKOLENIE PRZEWODNIKÓW I PSÓW SŁUŻBOWYCH

Dziś przed południem przewodnicy policyjnych psów z Łomży, Wysokiego Mazowieckiego i Bielska Podlaskiego ćwiczyli ze swoimi czworonożnymi partnerami. Głównym zadaniem takich szkoleń jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych opiekunów, utrzymanie sprawności psów służbowych, praktyczne doskonalenie umiejętności wcześniej nabytych oraz działanie prewencyjne na terenie miasta.

Przewodnicy psów służbowych z Łomży, Wysokiego Mazowieckiego i Bielska Podlaskiego wraz ze swoimi czworonogami, ćwiczyli dziś na terenie Parku Jana Pawła II oraz jednej z łomżyńskich galerii handlowych. W ramach cyklu szkoleniowego psy patrolowo–tropiące utrzymują swoją sprawność użytkową oraz doskonalą umiejętności nabyte w służbie. Lokalizacja ćwiczeń organizowanych przez policjantów dotyczy między innymi miejsc, w których dochodzić może do zakłóceń porządku publicznego, wykroczeń czy przestępstw. Celem takich treningów, oprócz praktycznych ćwiczeń, jest także połączenie ich z oddziaływaniem prewencyjnym oraz czuwaniem nad bezpieczeństwem mieszkańców miasta. 

  • Szkolenie psów służbowych
  • Szkolenie psów służbowych
  • Szkolenie psów służbowych
  • Szkolenie psów służbowych
  • Szkolenie psów służbowych
  • Szkolenie psów służbowych
  • Szkolenie psów służbowych
  • Szkolenie psów służbowych