"NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI" - WSPÓLNIE Z POMOCĄ OSOBOM BEZDOMNYM - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI" - WSPÓLNIE Z POMOCĄ OSOBOM BEZDOMNYM

Data publikacji 25.11.2019

W Komendzie Miejskiej Policji w Łomży zostało dziś podpisane porozumienie dotyczące kontynuacji wspólnych działań profilaktyczno – pomocowych pod nazwą „Nie bądźmy obojętni”. Coroczna, zimowa akcja ma na celu pomoc i zapewnienie bezpieczeństwa osobom bezdomnym oraz narażonym na utratę zdrowia bądź życia w związku z wychłodzeniem organizmu. W działania chętnie angażują się także mieszkańcy, którzy informują policjantów o osobach mogących potrzebować tego rodzaju pomocy.

W ramach współpracy przy corocznej akcji pn. „Nie bądźmy obojętni”, podczas nadchodzącej zimy podejmowane będą działania profilaktyczne i pomocowe. Dziś w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży podpisane zostało porozumienie dotyczące wspólnej akcji.

Porozumienie podpisali: I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łomży - podinsp. Krzysztof Sewioło, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - dr hab. Dariusz Surowik, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży - mgr. inż. Wiesław Jagielak, Komendant Straży Miejskiej – Paweł Żebrowski oraz Prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja” w Łomży – ks. Radosław Kubeł. Uczestnicy spotkania określili priorytety i zakres działań na nadchodzący okres zimowy, a także wymienili się spostrzeżeniami i doświadczeniami z ubiegłego roku.

Oprócz codziennych kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych i zagrożonych wychłodzeniem organizmu, udzielania informacji dotyczących możliwych form pomocy dostępnych na terenie miasta i powiatu, przygotowani do działań studenci i wolontariusze zadbają również o pomoc medyczną dla osób wymagających tego rodzaju wsparcia. Pełnić będą także dyżury w łomżyńskiej noclegowni i ogrzewalni.

Jednocześnie policjanci zwracają się z apelem mieszkańców Łomży i powiatu łomzyńskiego o informacje dotyczące osób, które mogą potrzebować pomocy, gdyż okoliczności w których przebywają zagrażają ich życiu i zdrowiu. Widząc takie osoby, należy jak najszybciej zadzwonić pod numer 112. Natomiast informacje o miejscach przebywania osób bezdomnych można przekazywać bezpośrednio dzielnicowym lub korzystając z policyjnego narzędzia – Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Celem prewencyjnego programu pn. „Nie bądźmy obojętni” jest ograniczenie zjawiska bezdomności i żebractwa oraz podniesienie poczucia bezpieczeństwa osób bezdomnych, żyjących samotnie, starszych, kalekich – pozostających bez opieki. Skutkiem podejmowanych działań ma być zmniejszenie zagrożeń dla ich życia i zdrowia spowodowane przede wszystkim spadkiem temperatury w okresie zimowym. Zimą bezdomni często chowają się przed mrozem w opuszczonych budynkach oraz na terenach ogródków działkowych. Aby zapobiegać przypadkom wychłodzenia organizmu, które mogą kończyć się śmiercią, łomżyńscy policjanci codziennie będą kontrolować tego typu miejsca.