ROZMAWIALI Z MŁODZIEŻĄ O HANDLU LUDŹMI - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

ROZMAWIALI Z MŁODZIEŻĄ O HANDLU LUDŹMI

Data publikacji 21.10.2019

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Łomży spotkali się z uczniami III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży, aby porozmawiać o współczesnych formach niewolnictwa. Spotkanie dotyczące tej tematyki, odbyło się w ramach obchodów XIII Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi, który obchodzony był 18 października.

Policjantka Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży, spotkała się z młodzieżą III LO w Łomży, aby porozmawiać o zjawisku handlu ludźmi. Podczas prelekcji informowała słuchaczy o zagrożeniach związanych między innymi z poszukiwaniem pracy za granicą. Mundurowa mówiła o tym, jak ustrzec się oraz gdzie szukać pomocy w sytuacjach wskazujących na to, że mamy do czynienia z tego rodzaju zjawiskiem. Przestępstwo handlu ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolność i godność ludzka.

Handel ludźmi w dużej mierze dotyczy wykorzystywania kobiet i dzieci do prostytucji, ale nie tylko. Handel ludźmi oznacza werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób, z zastosowaniem gróźb lub użyciem siły, lub też z wykorzystaniem innej formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w błąd, nadużycia władzy lub wykorzystania słabości, wręczenia lub przyjęcia płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby mającej kontrolę nad inną osobą, w celu wykorzystania. Wykorzystanie obejmuje, jako minimum, wykorzystanie prostytucji innych osób, lub inne formy wykorzystania seksualnego, pracę lub usługi o charakterze przymusowym, niewolnictwo lub praktyki podobne do niewolnictwa, zniewolenie, albo usunięcie organów. Zgoda ofiary handlu ludźmi na zamierzone wykorzystanie określone w wyżej wymienionych przypadkach nie ma znaczenia, jeżeli posłużono się którąkolwiek z powyższych metod. 

Tematyczne spotkanie z młodzieżą odbyło się w ramach corocznych obchodów Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi, który przypada, na dzień 18 października.