POLICJANCI O KONSEKWENCJACH PRAWNYCH DLA MŁODZIEŻY - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

POLICJANCI O KONSEKWENCJACH PRAWNYCH DLA MŁODZIEŻY

Data publikacji 27.09.2019

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży spotkali się z młodzieżą Zakładu Doskonalenia Zawodowego oraz uczniami mieszkającymi w Bursie Szkolnej Nr 1 w Łomży. Mundurowi mówili o konsekwencjach prawnych zachowań karalnych.

Wczoraj, odbyły się spotkania łomżyńskich policjantów z młodzieżą Zakładu Doskonalenia Zawodowego oraz z uczniami klas pierwszych szkół średnich, na co dzień mieszkającymi w Bursie Szkolnej Nr 1 w Łomży. Wizyta mundurowych, miała na celu uświadomienie młodym ludziom, jakie są konsekwencje prawne czynów zabronionych, czym jest demoralizacja oraz jakie aspekty jej dotyczą. Funkcjonariusze zwracali również uwagę na negatywne zjawiska występujące wśród dorastającej młodzieży, jak palenie tytoniu, pierwsze kontakty z alkoholem i środkami odurzającymi, czy też drobne kradzieże. Rozmawiali również o uzależnieniach i działaniach profilaktycznych. Policjanci omawiali zagadnienia związane z przepisami karnymi wynikającymi z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Informowali również o prawnych aspektach uzależnień, podając szereg przykładów z codziennej pracy. Nauczycielom i wychowawcom biorącym udział w spotkaniu przypomnieli, że o każdym czynie karalnym, który ma miejsce na terenie placówki oświatowej należy informować Policję.