Policyjne działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” w Łomży - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” w Łomży

Data publikacji 31.07.2019

Poruszają się poboczem lub jezdniami w miejscach, gdzie nie ma chodników i ścieżek rowerowych – niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Łomżyńscy policjanci, mając na uwadze tą grupę osób, dzisiaj od rana prowadzą działania na rzecz poprawy ich bezpieczeństwa.

Głównie na drogach, które prowadzą przez niewielkie miejscowości, gdzie nie ma chodników i ścieżek rowerowych, można spotkać niechronionych uczestników ruchu drogowego poruszających się poboczem lub jezdnią. Niestety nie wszyscy stosują się do przepisów ruchu drogowego. Taki stan rzeczy wynika nie tylko z niewłaściwych zachowań na drodze pieszych czy też rowerzystów, ale również niezgodnych z przepisami ruchu drogowego zachowań kierujących pojazdami w stosunku do nich. Dlatego policjanci Wydziału Ruchu Drogowego łomżyńskiej Policji kolejny już raz, prowadzą na terenie miasta i powiatu działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa „niechronionych uczestników ruchu drogowego”. 

Takie działania policyjne mają na celu kształtowanie świadomych i kulturalnych zachowań niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy respektują prawo i szanują prawa innych uczestników ruchy drogowego.