REGIONALNE OBCHODY 100. ROCZNICY POWSTANIA POLICJI W ŁOMŻY - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

REGIONALNE OBCHODY 100. ROCZNICY POWSTANIA POLICJI W ŁOMŻY

Data publikacji 27.07.2019

W Łomży, na Starym Rynku odbył się uroczysty apel z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej, pod honorowym patronatem Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego. Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Łomży, Komendy Powiatowej Policji w Kolnie, Komendy Powiatowej Policji w Grajewie oraz Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie. W uroczystości udział wzięli między innymi: Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz wraz z Zastępcą młodszym inspektorem Jackiem Tarnowskim, a także zaproszeni goście i mieszkańcy.

Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. Na pamiątkę tego wydarzenia łomżyńscy, kolneńscy, grajewscy i zambrowscy policjanci obchodzili dzisiaj uroczystość 100-lecia formacji. Uroczysty apel odbył się na Starym Rynku w Łomży. Poprzedzony został Mszą Świętą w Katedrze Świętego Michała Archanioła w Łomży, celebrowaną przez Biskupa Pomocniczego Łomżyńskiej Diecezji – Tadeusza Bronakowskiego.

W uroczystości udział wzięli między innymi: Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz wraz z Zastępcą młodszym inspektorem Jackiem Tarnowskim. W obchodach uczestniczyli również przedstawiciele instytucji samorządowych, służb mundurowych, przedstawiciele duchowieństwa, pracownicy Policji, rodziny świętujących funkcjonariuszy oraz mieszkańcy miasta.

Po uroczystości w Katedrze, pod pomnikiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, złożone zostały kwiaty.

Uroczysty apel rozpoczął meldunek złożony przez dowódcę uroczystości nadinspektorowi Danielowi Kołnierowiczowi. Po przeglądzie pododdziałów podniesiono na maszt flagę państwową i odegrano hymn Polski.

Z okazji Święta Policji na wyższe stopnie służbowe awansowało 64 mundurowych z łomżyńskiej jednostki Policji, 14 z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie, 24 funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie oraz 19 funkcjonariuszy z zambrowskiej jednostki Policji. 

Awans na podinspektora otrzymali tekże Komendant Miejski Policji w Łomży Marek Sienkiewicz oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie  - Adam Brodowski.

Z inicjatywy Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, reprezentowanego przez Wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZP podinspektora Mieczysława Grajewskiego wręczono medale „Krzyża niepodległości drugiej klasy z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości i 100 rocznicy powstania Policji”, które otrzymali: Jego Ekscelencja Biskup Tadeusz Bronakowski, kapelan Komendy Miejskiej Policji w Łomży – ks. dr Radosław Kubeł, kapitan Jan Krysiuk z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży, a także dwóch funkcjonariuszy z kolneńskiej jednostki Policji i mundurowy z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz gratulując wyróżnionym awansów i odznaczeń podziękował policjantom za ich profesjonalną służbę, sumienność i trud, jaki wkładają w realizację zadań służbowych.

Przemawiający podkreślali, że to ważny dzień dla policjantów, którzy każdego dnia pełnią służbę na rzecz bezpieczeństwa.

W trakcie tegorocznych obchodów nastąpiło również poświęcenie oraz przekazanie Komendzie Miejskiej Policji w Łomży nowego oznakowanego radiowozu VW T6. Został on zakupiony w ramach Programu Modernizacji Policji. Oznakowany furgon będzie wykorzystywany przez mundurowych z Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego.

Łomżyńska jednostka Policji otrzymała również  defibrylator, który został sfinansowany ze środków pochodzących z Funduszu Prewencyjnego oraz przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji województwa podlaskiego.

Tegoroczne obchody 100. rocznicy powstania Policji Państwowej uświetniła również defilada w wykonaniu Kompanii Honorowej wystawionej przez Oddział Prewencji Policji w Białymstoku i pododdziału funkcjonariuszy odznaczonych i mianowanych na wyższe stopnie policyjne. W defiladzie udział wziął też pododdział Grupy Ratowniczej Nadzieja, a także poczty sztandarowe Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, Zakładu Karnego w Czerwonym Borze oraz Grupy Ratowniczej Nadzieja. 

 

 

 

 

 • Święto Policji Łomża - rozpoczęcie Mszy Św.
 • Święto Policji Łomża - uczestnicy Mszy Św. funkcjonariusze Policji
 • Święto Policji Łomża - uczestnicy Mszy Św. funkcjonariusze Policji
 • Święto Policji Łomża - uczestnicy Mszy Św. funkcjonariusze Policji oraz służby współpracujące
 • Święto Policji Łomża - Komendant Miejski Policji w Łomży
 • Święto Policji Łomża - uczestnicy Mszy Św., na zdjęciu funkcjonariusz Policji
 • Święto Policji Łomża - na zdjęciu widok ogólny, uczestnicy Mszy Św. funkcjonariusze Policji
 • Święto Policji Łomża - uczestnicy Mszy Św. funkcjonariusze Policji, poczet sztandarowy
 • Święto Policji Łomża - uczestnicy Mszy Św. funkcjonariusze Policji, widok ogólny z tyłu kościoła.
 • Święto Policji Łomża - funkcjonariusze Policji dziękują J. E. Ks. Biskupowi za odprawioną w ich intencji Mszę Św.
 • Święto Policji Łomża - funkcjonariusze przy pomniku Kardynała Wyszyńskiego - warta honorowa
 • Święto Policji Łomża - złożenie kwiatów przed pomnikiem Kardynała Wyszyńskiego
 • Święto Policji Łomża - przed pomnikiem Kardynała Wyszyńskiego
 • Święto Policji Łomża - przemarsz pododdziałów na miejsce uroczystego apelu
 • Święto Policji Łomża - przemarsz pododdziałów na miejsce uroczystego apelu, poczty sztandarowe i awansowani funkcjonariusze
 • Święto Policji Łomża - przemarsz pododdziałów na miejsce uroczystego apelu, awansowani funkcjonariusze
 • Święto Policji Łomża - przemarsz pododdziałów na miejsce uroczystego apelu, poczty sztandarowe i awansowani funkcjonariusze
 • Święto Policji Łomża - przemarsz pododdziałów na miejsce uroczystego apelu, poczty sztandarowe.
 • Święto Policji Łomża - uroczysty apel. Meldunek dla komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku rozpoczynający uroczystość.
 • Święto Policji Łomża - uroczysty apel. Przegląd pododdziałów.
 • Święto Policji Łomża - uroczysty apel.
 • Święto Policji Łomża - uroczysty apel. Przed podniesieniem flagi na maszt.
 • Święto Policji Łomża - uroczysty apel. Przed podniesieniem flagi na maszt. Poczet flagowy.
 • Święto Policji Łomża - uroczysty apel. Przed podniesieniem flagi na maszt. Poczet flagowy.
 • Święto Policji Łomża - uroczysty apel. Flaga podnoszona na maszt.
 • Święto Policji Łomża - uroczysty apel. Podczas odegrania Hymnu państwowego.
 • Święto Policji Łomża - uroczysty apel.
 • Święto Policji Łomża - uroczysty apel. Powitanie gości przez Komendanta Miejskiego Policji w Łomży.
 • Święto Policji Łomża - uroczysty apel. Powitanie gości.
 • Święto Policji Łomża - uroczysty apel. Odebranie awansów na wyższe stopnie służbowe z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku oraz Zastępcy.
 • Święto Policji Łomża - uroczysty apel. Odebranie awansów na wyższe stopnie służbowe z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku oraz Zastępcy. Zdjęcie ogólne.
 • Święto Policji Łomża - uroczysty apel. Odebranie awansów na wyższe stopnie służbowe z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku oraz Zastępcy.
 • Święto Policji Łomża - uroczysty apel. Odebranie awansów na wyższe stopnie służbowe z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku oraz Zastępcy.
 • Święto Policji Łomża - uroczysty apel. Odebranie awansów na wyższe stopnie służbowe z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku oraz Zastępcy.
 • Święto Policji Łomża - uroczysty apel. Odebranie awansów na wyższe stopnie służbowe z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku oraz Zastępcy.
 • Święto Policji Łomża - uroczysty apel. Odebranie awansów na wyższe stopnie służbowe z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku oraz Zastępcy.
 • Święto Policji Łomża - uroczysty apel. Odebranie awansów na wyższe stopnie służbowe z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku oraz Zastępcy.
 • Święto Policji Łomża - uroczysty apel. Odebranie awansów na wyższe stopnie służbowe z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku oraz Zastępcy. Powrót funkcjonariuszy do szyku.
 • Święto Policji Łomża - uroczysty apel. Odebranie odznaczeń
 • Święto Policji Łomża - uroczysty apel. Przekazanie i poświęcenie samochodu dla Komendy miejskiej Policji w Łomży.
 • Święto Policji Łomża - uroczysty apel. Przekazanie i poświęcenie samochodu dla Komendy miejskiej Policji w Łomży.
 • Święto Policji Łomża - uroczysty apel. Przekazanie defibrylatora Komendzie Miejskiej Policji w Łomży
 • Święto Policji Łomża - uroczysty apel. Przemówienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.
 • Święto Policji Łomża - uroczysty apel. Przemówienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.
 • Święto Policji Łomża - uroczysty apel. Widok ogólny na pododdziały.
 • Święto Policji Łomża - uroczysty apel. Widok na poczty sztandarowe.
 • Święto Policji Łomża - uroczysty apel. Defilada pododdziałów.
 • Święto Policji Łomża - uroczysty apel. Defilada pododdziałów kończąca uroczystość.
 • Święto Policji Łomża - uroczysty apel. Złożenie meldunku o zakończeniu uroczystego apelu.
 • Święto Policji Łomża - uroczysty apel. Wywiady dla mediów.
 • Święto Policji Łomża - uroczysty apel. Na zdjęciu funkcjonariusz z dzieckiem.
 • Święto Policji Łomża - uroczysty apel. Panorama - uczestnicy apelu.