CZUWAJĄ NAD BEZPIECZEŃSTWEM PIESZYCH - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

CZUWAJĄ NAD BEZPIECZEŃSTWEM PIESZYCH

Data publikacji 04.07.2019

Łomżyńscy policjanci prowadzą dziś wzmożone działania dotyczące bezpieczeństwa osób pieszych. Głównym celem jest zapobieganie wypadkom z udziałem tej grupy uczestników ruchu drogowego. Policjanci apelują do kierowców oraz pieszych o rozwagę i ostrożność na drodze.

Celem działań jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego i zapobieganie zdarzeniom drogowym z udziałem tej grupy osób. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego podczas pełnionej służby, zwracają dziś szczególną uwagę na niezgodne z prawem zachowania na drodze, zwłaszcza w relacji kierujący – pieszy -  rowerzysta.

Przechodzenie przez jezdnię na czerwonym świetle bądź też przekraczanie drogi w miejscach niedozwolonych, to główne wykroczenia popełniane przez osoby piesze na ulicach Łomży. Natomiast błędy kierowców to przede wszystkim: wyprzedzanie bezpośrednio przed oraz na przejściach dla pieszych oraz omijanie innego pojazdu, który zatrzymał się w celu udzielenia pierwszeństwa pieszemu na oznakowanym przejściu. Policjanci apelują do kierowców oraz osób pieszych o rozwagę i ostrożność na drodze.