O szkodliwości środków odurzających z młodzieżą SP w Konarzycach - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O szkodliwości środków odurzających z młodzieżą SP w Konarzycach

Data publikacji 20.05.2019

Dziś hasło „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” wybrzmiało na spotkaniu z młodzieżą Szkoły Podstawowej w Konarzycach. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Łomży wspólnie z przedstawicielami łomżyńskiego Sanepidu odwiedzili uczniów klas V - VIII, aby uświadamiać ich jakie zagrożenia niesie za sobą nawet jednorazowe użycie środka psychoaktywnego. Spotkanie odbyło się w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”.

Dziś funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży wspólnie z przedstawicielami łomżyńskiego Sanepidu odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej w Konarzycach, aby omówić zagrożenia związane z zażywaniem narkotyków i dopalaczy. Spotkanie odbyło się w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Prelegenci uświadamiali swoich młodych słuchaczy jakie spustoszenie w organizmie robią różnego rodzaju substancje psychoaktywne. Sięganie po tego typu nielegalne środki wiąże się nie tylko z poważnym ryzykiem dla zdrowia, ale i życia. Niebezpieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany i stale modyfikowany. Policjanci przestrzegali młodych ludzi by w przypadku podejrzenia, że ma się do czynienia z osobą pod wpływem narkotyków, czy dopalaczy, natychmiast wezwać pomoc lekarską oraz o sytuacji powiadomić odpowiednie instytucje. W trakcie wykładu został zaprezentowany spot kampanii i przedstawione zostały jej merytoryczne założenia.

 

  • Policjantka stoi przodem do grupy młodych ludzi za jej plecami widać ekran z wyświetlanym spotem kampanii Narkotyki i dopalacze zabijają
  • zdjęcie robione zza dzieci, widać grupę młodzieży patrzącą na policjantkę  w tle ekran rzutnika z wyświetlanym spotem kampanii
  • policjantka stoi bokiem zwrócona jest twarzą do młodzieży siedzącej na ławkach