Doskonalą umiejętności, aby profesjonalnie działać - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Doskonalą umiejętności, aby profesjonalnie działać

Policjanci z Nieetatowego Pododdziału Prewencji Policji w Łomży regularnie podnoszą swoje kwalifikacje w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego. Szkolenia pozwalają profesjonalnie działać gdy dochodzi do zbiorowego naruszenia porządku publicznego, a także w innych nadzwyczajnych sytuacjach, wymagających realizacji zadań ze strony Policji.

Dobrze wyszkoleni funkcjonariusze to przede wszystkim profesjonalne zabezpieczenie wielu imprez o charakterze masowym. Podczas szkoleń policjanci doskonalą swoje umiejętności. Mundurowi formują szyki i ugrupowania porządkowe. Ćwiczą też odblokowywanie okupowanych obiektów użyteczności publicznej. Przygotowują się między innymi do działania w sytuacjach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa i zakłócenia porządku publicznego lub wydarzeń nadzwyczajnych wymagających natychmiastowego użycia zwiększonych sił policyjnych. Celem doskonalenia zawodowego jest także utrzymanie gotowości do realizacji zadań przy ochronie ludności i mienia w akcjach ratowniczych podczas katastrof naturalnych, awarii technicznych czy zagrożeń ekologicznych. 

  • Policyjne ćwiczenia na stadionie w Łomży. Formują szyki i ugrupowania porządkowe.
  • Policjanci podczas ćwiczeń pomiędzy siedziskami stadionu
  • Ćwiczenia na stadionie, na zdjęciu widoczni policjanci z tarczami z napisem Policja, którzy obecni są pomiędzy siedziskami stadionu.
  • Ćwiczenia na stadionie - sprawdzenie broni poprzez osobę instruktura.
  • Policyjne ćwiczenia na stadionie, przemieszczenie się funkcjonariuszy schodami na płytę stadionu
  • Policyjne ćwiczenia na stadionie - funkcjonariusze przygotowują się do odblokowania obiektu sportowego.