POMOC, A NIE PRZEMOC” - RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

POMOC, A NIE PRZEMOC” - RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY

Data publikacji 04.04.2019

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Łomży będą współpracować z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, stosowanej wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. List intencyjny w tej sprawie podpisali dziś przedstawiciele obu instytucji.

Komendant Miejski Policji w Łomży nadkomisarz Marek Sienkiewicz i Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża Małgorzata Jolanta Kozicka podpisali dziś porozumienie o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Współpraca w ramach programu „poMOC, a nie przeMOC”  umożliwi sprawne i skuteczne reagowanie w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. Osoby te znajdują się w szczególnej grupie ryzyka zagrożonego przemocą ze strony współdomowników. Głównym celem akcji profilaktyczno – edukacyjnej jest zwiększenie świadomości społecznej i wiedzy z zakresu zjawiska przemocy w rodzinie. Działania realizowane przez policjantów kierowane są zarówno do profesjonalistów pracujących w środowiskach osób starszych, niepełnosprawnych i schorowanych, jak i mieszkańców województwa podlaskiego.