„Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” również Łomży - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” również Łomży

Data publikacji 02.04.2019

„Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” to hasło nowej kampanii edukacyjno-profilaktycznej, w jaką włączyła się również łomżyńska policja. W ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają” funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Łomży będą spotykać się z dziećmi i młodzieżą, aby uświadamiać jakie zagrożenia niesie za sobą nawet jednorazowe użycie środka psychoaktywnego. Dziś w II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży odbyła się inauguracja tego przedsięwzięcia.

Dziś funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży wspólnie z przedstawicielami łomżyńskiego Sanepid-u zainaugurowali promowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji kampanię mającą na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków. Prelegenci na spotkaniu z młodzieżą II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży uświadamiali swoich słuchaczy jakie spustoszenie w organizmie robią różnego rodzaju substancje psychoaktywne. Sięganie po tego typu nielegalne środki wiąże się nie tylko z poważnym ryzykiem dla zdrowia, ale i życia. Niebezpieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany i stale modyfikowany. Mundurowi przestrzegali młodych ludzi by w przypadku podejrzenia, że ma się do czynienia z osobą pod wpływem narkotyków, czy dopalaczy, natychmiast wezwać pomoc lekarską oraz o sytuacji powiadomić odpowiednie instytucje. W trakcie wykładu został zaprezentowany spot kampanii i przedstawione zostały jej merytoryczne założenia. Spotkania profilaktyczne będą kontynuowane w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Łomży i powiatu.

  • Na zdjęciu widać policjantkę mówiącą do młodzieży, obok stoi młoda kobieta w tle widać scenę i banery Komendy Miejskiej Policji w Łomży i Sanepid - u.
  • widać salę z młodzieżą do której mówi Policjantka stojąca na tle banerów i sceny
  • slajd z klipu promocyjnego kampanię społeczną "Narkotyki i dopalacze zabijają"