„POMOC, A NIE PRZEMOC” – WSPÓLNE DZIAŁANIA PRZECIWKO PRZEMOCY - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„POMOC, A NIE PRZEMOC” – WSPÓLNE DZIAŁANIA PRZECIWKO PRZEMOCY

Data publikacji 28.03.2019

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Łomży przeprowadzili szkolenie dla pielęgniarek i lekarzy z jednej z łomżyńskich przychodni w ramach realizacji programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC”. Celem działania jest zapobieganie przemocy stosowanej wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych poprzez podniesienie świadomości służb medycznych w zakresie występowania tego problemu.

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży, przeprowadzili wczoraj szkolenie, z pielęgniarkami i lekarzami z jednej z łomżyńskich przychodni. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji podlaskiego programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC”, którego głównym założeniem jest przeciwdziałanie przemocy domowej stosowanej wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. Właśnie takie osoby mogą być zagrożone przemocą ze strony osób wspólnie zamieszkujących. Wysoka świadomość specjalistów pracujących w środowiskach osób starszych co do występowania problemu, może skutecznie przeciwdziałać temu zjawisku.

Spotkania z udziałem łomżyńskich funkcjonariuszy, poświęcone przemocy domowej będą kontynuowane.

Działania informacyjno – edukacyjne wynikające z realizowanego programu, skierowane są nie tylko do profesjonalistów, ale i do całego społeczeństwa. Policjanci apelują o to, aby posiadając wiedzę o przypadkach przemocy wobec osób starszych, reagować powiadamiając odpowiednie instytucje.