POLICJANCI O KONSEKWENCJACH PRAWNYCH DLA MŁODZIEŻY - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

POLICJANCI O KONSEKWENCJACH PRAWNYCH DLA MŁODZIEŻY

Data publikacji 25.03.2019

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży spotkali się z uczniami klas VI - VIII Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomży. Mundurowi mówili o konsekwencjach prawnych zachowań karalnych.

Dziś, odbyło się spotkanie łomżyńskich policjantów z młodzieżą klas VI - VIII Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomży. Miało ono na celu uświadomienie młodym ludziom, jakie są konsekwencje prawne czynów zabronionych, czym jest demoralizacja oraz jakie aspekty jej dotyczą. Funkcjonariusze zwrócili również uwagę na negatywne zjawiska występujące wśród dorastającej młodzieży, jak palenie tytoniu, pierwsze kontakty z alkoholem i środkami odurzającymi, czy też drobne kradzieże. Rozmawiali również o uzależnieniach i działaniach profilaktycznych. Mundurowi omawiali zagadnienia związane z przepisami karnymi wynikającymi z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Informowali również o prawnych aspektach uzależnień, podając szereg przykładów z codziennej pracy. Nauczycielom biorącym udział w spotkaniu przypomnieli, że o każdym czynie karalnym, który ma miejsce na terenie szkoły należy informować Policję.