Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z pedagogami w ramach programu „Mam wybór… wybieram rozsądek”

Data publikacji 19.02.2019

Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży, w ramach programu profilaktycznego „Mam wybór…wybieram rozsądek”, spotkali się wczoraj z wychowawcami Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łomży. Spotkanie poświęcone było edukacji w zakresie przeciwdziałania zażywania dopalaczy przez dzieci i młodzież.

Przeciwdziałanie zjawisku zażywania substancji psychoaktywnych, w tym tzw. "dopalaczy" przez młodych ludzi jest jednym z priorytetowych zadań Policji. Funkcjonariusze z łomżyńskiej Policji promując działania programu „Mam wybór…wybieram rozsądek” spotkali się wczoraj z wychowawcami Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łomży aby przybliżyć zakres podejmowanych działań w obszarze przeciwdziałania tym zagrożeniom. Mundurowi omówili między innymi kwestie prawne wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, z uwzględnieniem tematyki dopalaczy, a także zagadnienia związane z zagrożeniami psychofizycznymi zażywania środków odurzających, odpowiedzialnością prawną czy ich nielegalną dystrybucją.