TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM 18 - 24 LUTEGO 2019 ROKU - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM 18 - 24 LUTEGO 2019 ROKU

Data publikacji 15.02.2019

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Łomży, biorą udział w ogólnopolskiej akcji „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Policjanci zachęcają osoby pokrzywdzone przestępstwem do skorzystania z możliwości uzyskania informacji bądź porady. To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Łomżyńska Policja, jak co roku, bierze aktywny udział w obchodach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Podczas wyznaczonych dyżurów mundurowi udzielać będą osobom zainteresowanym informacji na temat przysługujących im uprawnień. Wytłumaczą obowiązujące procedury prawne oraz wskażą instytucje niosące pomoc w sytuacjach kryzysowych. Takie porady dotycząc zazwyczaj problematyki kryminalnej, przemocy w rodzinie czy demoralizacji nieletnich. Harmonogram dyżurów łomżyńskich policjantów znajduje się w załączniku.

Najważniejszym prawem jakie przysługuje osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz świadkom przestępstw jest możliwość zawiadomienia o tym policji, prokuratury, sądu lub instytucji pomocowej i szukania pomocy. Im więcej wsparcia otrzymają osoby pokrzywdzone, tym bardziej efektywne mogą być toczące się procedury prawne. O tym, że dzieje się coś podejrzanego lub komuś dzieje się krzywda możesz zawiadomić: pisemnie,  telefonicznie, osobiście, również anonimowo. Każda informacja jest sprawdzana. Jeśli masz problem i nie wiesz co masz zrobić, a jesteś niepełnoletni, powiedz o tym komuś dorosłemu. 

Głównym celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby ofiar przestępstw oraz skuteczna pomoc. Taką pomocą są między innymi bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielać będą prokuratorzy, asystenci sędziów, adwokaci, policjanci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.

Pamiętajmy! Osoba pokrzywdzona może liczyć na wsparcie i pomoc policjantów nie tylko podczas siedmiu dni trwania akcji, ale również każdego dnia.

 

Pliki do pobrania