Bezpieczne ferie także na stoku - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne ferie także na stoku

Na stoku narciarskim w Rybnie pojawiły się policyjne patrole narciarskie. Tuż obok, na kilka godzin stanął niebieski namiot pełen niespodzianek przygotowanych przez policjantów z Wydziału Prewencji. Działania profilaktyczne realizowane przez łomżyńskich funkcjonariuszy mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas zimowego wypoczynku.

W niedzielę w Rybnie nieopodal Łomży pojawili się policjanci pełniący służbę na zorganizowanych terenach narciarskich. W okresie ferii będą czuwać nad bezpieczeństwem korzystających z tej formy wypoczynku zimowego. Mundurowi zwrócą szczególną uwagę i uniemożliwią dalszą jazdę osobom uprawiającym narciarstwo lub snowboarding, które znajdują się w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środka odurzającego. Szczególnym nadzorem objęte zostają osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, których to opiekunowie zobligowani są do niedopuszczenia ich do uprawiania narciarstwa zjazdowego bez kasku konstrukcyjnie do tego przeznaczonego. Narciarskie, policyjne patrole mają jednak przede wszystkim działać profilaktycznie. Do służby na zorganizowanych terenach narciarskich wzorem lat ubiegłych skierowani zostali policjanci posiadający dobre umiejętności jazdy na nartach.

Tuż u podnóża stoku policyjni profilaktycy, we współpracy z ratownikami Grupy Ratowniczej „Nadzieja”, rozstawili „niebieski namiot”. Przygotowali tam wiele atrakcji z myślą o najmłodszych narciarzach. Prowadzili między innymi pogadanki na temat bezpiecznego spędzania ferii zimowych na stoku, rozdawali elementy odblaskowe i gadżety profilaktyczne. Wśród dorosłych odwiedzających, propagowali natomiast założenia Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i wręczali materiały informacyjne dotyczące odpowiedzialności prawnej na stokach. Dzięki obecności Grupy Ratowniczej „Nadzieja”, zainteresowani mogli poznać zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej np. w przypadku doznania urazów podczas jazdy na nartach.

Policjanci dbający o bezpieczeństwo i porządek publiczny na zorganizowanych terenach narciarskich przypominają korzystającym z zimowej formy wypoczynku o regułach zawartych w Dekalogu FIS, które należy traktować jako idealny wzorzec zachowania dla odpowiedzialnego i ostrożnego narciarza. 

Kodeks FIS jest zbiorem reguł obowiązujących na stokach całego świata, zapoznaj się z nim zanim wyruszysz na trasy.

1. Wzgląd na inne osoby. Każdy narciarz powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innej osoby i nie powodować żadnej szkody. 

2. Panowanie nad szybkością. Narciarz musi zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy oraz pogody. 

3. Wybór kierunku jazdy. Znajdujący się na stoku narciarz, który za względu na lepszą widoczność z góry, dysponuje większą możliwością wyboru trasy jazdy, musi wybrać taki tor jazdy aby uniknąć wszelkiej możliwości zderzenia z narciarzem znajdującym się poniżej na stoku. 

4. Wyprzedzanie. Wyprzedzanie może następować zarówno po stronie dostokowej jak i odstokowej, po stronie prawej lub lewej, lecz w takiej odległości, która pozwoli uniknąć potrącenia wyprzedzanego. 

5. Przejazd i krzyżowanie torów jazdy. Narciarz, który przystępuje do zjazdu na trasie lub pólku narciarski m, powinien sprawdzić, patrząc w górę i w dół, czy nie spowoduje niebezpieczeństwa dla siebie i innych. To samo obowiązuje go przy każdym ruszaniu z miejsca po chwilowym zatrzymaniu.

6. Zatrzymanie się. Tylko w razie absolutnej konieczności narciarz może zatrzymać się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku narciarz winien usunąć się z toru jazdy, tak szybko jak jest to możliwe.

7. Podchodzenie. Narciarz powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien zejść zupełnie z trasy. To samo zachowanie obowiązuje narciarzy którzy pieszo schodzą w dół. 

8. Stosowanie się do znaków narciarskich. Każdy narciarz winien stosować się do znaków narciarskich, ustawionych na trasach. 

9. Wypadki. W razie powstania wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu, powinien udzielić poszkodowanym pomocy. 

10. Stwierdzenie tożsamości. Każda osoba wmieszana w wypadek, lub będąca jego świadkiem, jest zobowiązana podać swoje dane osobowe.  (źródło: www.gopr.pl)