Groźny śnieg - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Groźny śnieg

Data publikacji 15.01.2019

Zimą, mróz, śnieg to zjawiska tak powszechne, że często nie zwracamy na nie uwagi. Niestety śnieg zalegający na dachach jest niebezpieczny dla ich konstrukcji. Jeden metr kwadratowy śniegu o przeciętnej gęstości i grubości około 15 cm może ważyć około 50 kg.

W związku z występującymi intensywnymi opadami śniegu, należy zwrócić uwagę na to, że mokry śnieg jest dużo cięższy od białego puchu. Zalegający na dachach, szczególnie nieusunięty z ich płaskich powierzchni może doprowadzić do tragedii. Właściciele, zarządcy i administratorzy budynków są zobowiązani ustawowo przez prawo budowlane do usuwania z dachów śniegu i lodu. Szczególnie niebezpieczne jest to dla konstrukcji dachów płaskich oraz obiektów wielkopowierzchniowych. Administratorzy takich obiektów jeżeli nie zadbają  o to, aby dachy były odśnieżone mogą spodziewać się mandatu lub nawet zamknięcia obiektu.

Zgodnie z art. 61 pkt 2 prawa budowlanego właściciel lub zarządca  jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego w razie wystąpienia zdarzeń mających lub mogących mieć wpływ na uszkodzenie obiektu lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, które może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, mienia lub środowiska.

Pamiętajmy, że ludzkie zaniedbania mogą skończyć się tragicznie.

Pamiętajmy o tym obowiązku aby zapobiec ewentualnym katastrofom budowlanym a także ludzkim nieszczęściom.