Spotkanie z uczniami Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z uczniami Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego

Data publikacji 14.01.2019

Kontynuując założenia podpisanego porozumienia o współpracy, w ubiegłym tygodniu odbyło się kolejne już spotkanie z uczniami klas mundurowych w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Łomży. Wykład dotyczył w dużej mierze umundurowania służbowego. Był też doskonałą okazją do promowania zawodu Policjanta, a także do dyskusji na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa w kontekście zbliżających się ferii zimowych.

Mundurowi z Wydziału Prewencji łomżyńskiej jednostki Policji w zeszłym tygodniu, po raz kolejny już, odwiedzili uczniów klas mundurowych w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym. Na przygotowanym przez funkcjonariuszy wykładzie, młodzi słuchacze dowiedzieli się jak wygląda umundurowanie służbowe oraz jaki sprzęt wykorzystywany jest w codziennej policyjnej służbie. Funkcjonariusze opowiadali także, na czym polega daktyloskopia i czym zajmują się poszczególne wydziały w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży. Takie spotkania są też  okazją do tego, aby przybliżyć młodzieży zawód Policjanta i zachęcić młodych ludzi do podjęcia w przyszłości służby w mundurowej formacji.

Nawiązując do zbliżających się ferii, mundurowi omówili temat wyjazdów na różnego rodzaju obozy czy zgrupowania. Przypomnieli o szkodliwości i prawnych skutkach korzystania z zabronionych środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy. Spotkanie zakończyło się burzliwą dyskusją na temat co to znaczy bezpiecznie wypoczywać. Relaks i dobra zabawa, tak młodzież postrzega zimowy wypoczynek. Funkcjonariusze podkreślali, że czasem jednak lekkomyślność bądź nieostrożność młodych ludzi może skutkować niebezpiecznymi wypadkami. Policjanci życzyli młodym słuchaczom udanego odpoczynku w przerwie pomiędzy semestrami…a do plecaków zaproponowali zapakować wyobraźnię i trzeźwe myślenie.