Łomżyńscy policjanci podsumowali rok pracy - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Łomżyńscy policjanci podsumowali rok pracy

Data publikacji 08.01.2019

Łomżyńscy policjanci podsumowali miniony rok pracy. W odprawie służbowej udział wziął szef podlaskich policjantów nadinspektor Daniel Kołnierowicz, kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Łomży, naczelnicy wydziałów oraz zaproszeni goście.

W Komendzie Miejskiej Policji w Łomży odbyła wczoraj odprawa służbowa, podsumowująca roczną pracę łomżyńskich policjantów. W naradzie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz, kadra kierownicza Komendy Miejskiej Policji w Łomży, przedstawiciele samorządów, prokuratury, sądu, służb mundurowych, instytucji i podmiotów współpracujących. Obserwatorami spotkania byli uczniowie klasy policyjnej z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Łomży.

Komendant Miejski Policji nadkomisarz Marek Sienkiewicz omówił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu łomżyńskiego i przedstawił efekty pracy funkcjonariuszy osiągnięte w 2018 roku. Jak wskazywały dane w 2018 roku zmalała ogólna liczba przestępstw stwierdzonych z poziomu 2429 do 1365. Wykrywalność ogólna kształtowała się na poziomie 73%. Zmniejszyła się liczba przestępstw kryminalnych, która wyniosła 910 w stosunku do 980 z 2017 roku, a także o 5 w stosunku do poprzedniego roku spadła liczba przestępstw w 7 kategoriach najbardziej uciążliwych społecznie – 430. Znacząco spadła liczba kradzieży samochodów. W 2017 policjanci odnotowali 21 takich zdarzeń, natomiast w 2018 ich stwierdzona liczba tego typu przestępstw wyniosła 7.

Warto odnotować również, że w 2018 roku znacząco wzrosła liczba stosowanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania z 16 w 2017 roku do 36 w 2018 roku, a na rekordowym poziomie ukształtowała się wartość ujawnianego, zabezpieczanego i odzyskiwanego mienia pochodzącego z przestępstwa wynosząc blisko 19 115 000 zł

Na terenie powiatu łomżyńskiego mundurowi podjęli ogółem 10613 interwencji. Doszło do 1235 kolizji i 63 wypadków drogowych, natomiast rok wcześniej odnotowano 1149 kolizji i 55 wypadków drogowych. W 2018 roku na drogach powiatu zginęło 9 osób, a 69 zostało rannych (w 2017 było to odpowiednio: 9 i 65). Policjanci zatrzymali 168 nietrzeźwych kierujących. Jako najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych wskazane zostały niezmiennie: nadmierna prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu czy niezachowanie bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego.

Podczas swojego wystąpienia Komendant Sienkiewicz podkreślił rolę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako skutecznego narzędzia współpracy Policji ze społeczeństwem. Wskazał, że w 2018 roku mieszkańcy nanieśli na mapę 3569 zgłoszeń, natomiast w wyniku sprawdzenia wskazanych miejsc zagrożeń, 43,23 % z nich zostało potwierdzonych, co stanowi 1543 zgłoszeń. Najczęściej mieszkańcy wskazywali miejsca gdzie nielegalnie spożywany jest alkohol, przekraczana jest dozwolona prędkość czy samochody parkowane są w niewłaściwy sposób.

Jako najważniejsze wydarzenie w życiu łomżyńskiej jednostki, Komendant Sienkiewicz wskazał inicjatywę społeczną zakończoną nadaniem sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Łomży.

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz podsumowując naradę zaznaczył, że miniony rok był ogólnie dobry dla podlaskiej Policji. Podkreślił wysoką liczbę osób przyjętych do służby w Policji, co przy zerowej liczbie wakatów w przypadku łomżyńskiej jednostki, spowodowało również zwiększenie liczby etatów w zasobach całej jednostki. Nadinspektor Kołnierowicz pogratulował łomżyńskim policjantom osiągniętych wyników.