Radzili seniorom „Jak nie dać się nabrać”! - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Radzili seniorom „Jak nie dać się nabrać”!

Data publikacji 05.12.2018

Wczoraj w łomżyńskiej Wyższej Szkole Agrobiznesu, profilaktycy z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży spotkali się z seniorami. Tematem rozmów były zagrożenia, związane z pochopnym zawieraniem umów, a także nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez sprzedawców. W spotkaniu uczestniczył Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów oraz przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej z Białegostoku, którzy przybliżyli seniorom tematykę związaną z podstawowymi prawami konsumenckimi.

Spotkanie poświęcone było szeroko rozumianemu bezpieczeństwu osób starszych w kontekście oszustw na „wnuczka”. Łomżyńscy policjanci apelowali do słuchaczy, aby zachowywali wyjątkową ostrożność w kontaktach z obcymi i nie wpuszczali do domu osób nieznajomych. Przypominali, że oszuści zazwyczaj podają się za przedstawicieli różnych instytucji i pod pozorem pomocy okradają bądź oszukują starszych ludzi.

Głównym jednak celem rozmów było uświadomienie seniorom zagrożeń, na jakie są narażeni, na przykład podczas zawierania różnego rodzaju transakcji czy też podpisywania umów. Policjanci wspólnie z obecnymi na spotkaniu powiatowym rzecznikiem praw konsumenta i przedstawicielem Urzędu Komunikacji Elektronicznej omówili prawa, jakie ma każdy konsument bez względu na wiek. Rzecznik tłumaczył, w jaki sposób można zrezygnować z zakupów, jak zareklamować produkt, który jest wadliwy oraz jak odstąpić od pochopnie zawartej umowy. Wyjaśniał też procedury postępowania przy zwrotach towarów i przestrzegała przed podpisywaniem umów, bez zrozumienia ich treści. Radził, aby skorzystać z pomocy innej osoby, która może pomóc w wyjaśnieniu skomplikowanych sformułowań. Przestrzegał przed nieprzemyślanymi zakupami podczas pokazów, czy korzystaniem z okazyjnych ofert zakupów, po bardzo niskich cenach. Funkcjonariusze natomiast przypomnieli uczestnikom, że fałszowanie podpisu podlega odpowiedzialności karnej i w takim przypadku lub w przypadku stania się ofiarą oszustwa, konieczne jest złożenie zawiadomienia o przestępstwie na Policji. Mundurowi mówili także o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, w tym o ograniczonym zaufaniu w stosunku do akwizytorów.

Spotkanie było odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne w zakresie informacji i edukacji, dotyczącej przedstawiania sposobów unikania zagrożeń, na które narażone są osoby starsze, bo jak pokazują policyjne statystyki osoby starsze, ze względu na swój wiek i nieznajomość przysługujących konsumentowi praw narażone są w sposób szczególny na nieuczciwe praktyki rynkowe. Przedsiębiorcy, niekiedy wykorzystują ufność starszych osób, które przed transakcją zakupu często nie czytają umów, a potem niechętnie składają reklamacje i rzadko walczą o swoje prawa.