„TWOJE ŚWIATŁA - TWOJE BEZPIECZEŃSTWO” – SPRAWDŹ JE! - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„TWOJE ŚWIATŁA - TWOJE BEZPIECZEŃSTWO” – SPRAWDŹ JE!

Łomżyńscy policjanci, w ramach trwające kampanii pn. „ Twoje światła - Twoje bezpieczeństwo” kontrolują oświetlenie pojazdów poruszających się po drogach powiatu. Stan oświetlenia bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Ogólnopolska Kampania pn. „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo” ma podnieść świadomość społeczną w zakresie negatywnego wpływu, jakie niesie ze sobą nieprawidłowe oświetlenie pojazdów, na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Podczas prowadzonych kontroli drogowych funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na oświetlenie samochodów i informują kierowców o prowadzonej akcji oraz jej założeniach. W przypadku ujawnienia pojazdów, których oświetlenie jest nieprawidłowe i zagraża bezpieczeństwu w ruchu funkcjonariusze zatrzymują dowody rejestracyjne oraz kierują właścicieli aut na stacje diagnostyczne. Czasami okazuje się, że niektóre drobne usterki oświetlenia kierowcy są w stanie naprawić np. na miejscu kontroli, dlatego policjanci apelują o sprawdzenie oświetlenia przed każdym wyjazdem. 

Policjanci przypominają, że usterki oświetlenia mogą skutkować m.in. niedostatecznym oświetleniem drogi albo prowadzić do "oślepiania" innych uczestników ruchu drogowego. Dodatkowo, panujące obecnie jesienno - zimowe warunki drogowe, pogorszenie widoczności związane z opadami atmosferycznymi i szybko zapadający zmrok - podwyższają ryzyko zaistnienia zdarzenia drogowego.

W myśl zasady „widzieć i być widocznym” w relacji pieszy – pojazd, policjanci zaznaczają również odpowiedzialność pieszego na drodze. Korzystanie odblasków jest bowiem podstawowym elementem podnoszącym bezpieczeństwo tej grupy osób.

Podczas trwania działań, w  dniach 24.11, 1.12, 8.12 oraz 15.12.2018 r. odbędą się ogólnopolskie „dni otwarte” na stacjach diagnostycznych posiadających patronat Instytutu Transportu Samochodowego i Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, na których kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić oświetlenie w swoich pojazdach. Aplikacja Yanosik doprowadzi zainteresowanych akcją do najbliższej stacji biorącej udział w kampanii.

Akcja prowadzona będzie do 15 grudnia.