„POMOC A NIE PRZEMOC” – PRZEMOC W RODZINIE - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„POMOC A NIE PRZEMOC” – PRZEMOC W RODZINIE

Data publikacji 16.11.2018

Profilaktycy z Wydziału Prewencji łomżyńskiej jednostki Policji spotkali się ze studentami kierunku praca socjalna Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. W ramach programu „poMOC a nie przeMOC” rozmawiali o przemocy w rodzinie oraz procedurze „Niebieskie Karty”.

Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży spotkali się wczoraj ze słuchaczami kierunku praca socjalna Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Wizyta dotyczyła zagadnień związanych z procedurą „Niebieskie Karty” oraz podejmowania działań w celu zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie. Mundurowi zwrócili uwagę na istotną rolę, jaką odgrywa Zespół Interdyscyplinarny, a także poszczególne podmioty współpracujące w ramach całej procedury. Informowali słuchaczy kiedy należy rozpocząć procedurę oraz w jakich okolicznościach można ją zakończyć. Spotkanie odbyło się w ramach programu „poMOc, a nie przeMOC”, którego przedmiotem jest podejmowanie działań w celu przeciwdziałania przemocy stosowanej wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. Policjanci opowiedzieli też o swojej służbie oraz problemach społecznych z jakimi spotykają się codziennie. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników.