„ZNICZ 2018” BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH - BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE! - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„ZNICZ 2018” BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH - BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE!

Policjanci z Łomży podczas akcji „ZNICZ 2018” szczególną uwagę zwracają na bezpieczeństwo osób pieszych. Mundurowi rozdają elementy odblaskowe i zachęcają do noszenia odblasków także na terenie miasta. Działanie wpisuje się w ogólnopolską akcję informacyjno – edukacyjną pod nazwą „Świeć przykładem”, realizowaną we współpracy z Konferencją Episkopatu Polski oraz Polską Radą Ekumeniczną.

Łomżyńscy policjanci w ramach akcji „ZNICZ 2018” rozdają elementy odblaskowe uświadamiając jednoczenie osoby piesze o obowiązku, ale również o konieczności używania elementów odblaskowych po zmroku, poza obszarem zabudowanym. Należy je nosić w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Policjanci zachęcają do używania odblasków także tam, gdzie przepisy tego nie nakazują - czyli na nieoświetlonych odcinkach dróg w obszarze zabudowanym.  Wszystko po to, aby piesi byli bezpieczni.

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że w warunkach niedostatecznej widoczności, mżawce, padającym deszczu - kierujący dużo później zauważa pieszego, w szczególności ubranego w ciemną odzież. Tego typu akcje profilaktyczne mają na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa, kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego, jak również budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.

Policja, Konferencja Episkopatu Polski oraz Polska Rada Ekumeniczna apelują o włączenie się w akcję informacyjno-edukacyjną pod nazwą „ŚWIEĆ PRZYKŁADEM – #podaj dalej” i noszenie odblasków.

Odblaski naprawdę ratują życie!