Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Nie bądźmy obojętni" - wspólnie z pomocą osobom bezdomnym (kontynuacja działań)

W Komendzie Miejskiej Policji w Łomży zostało dziś podpisane porozumienie dotyczące kontynuacji wspólnych działań profilaktyczno – pomocowych pn. „Nie bądźmy obojętni”. Coroczna, zimowa akcja ma na celu pomoc i zapewnienie bezpieczeństwa osobom bezdomnym oraz narażonym na utratę zdrowia bądź życia w związku z wychłodzeniem organizmu. W działania chętnie angażują się także mieszkańcy, którzy informują policjantów o osobach mogących potrzebować tego rodzaju pomocy.

W ramach współpracy przy corocznej akcji pn. „Nie bądźmy obojętni”, podczas nadchodzącej zimy podejmowane będą działania profilaktyczne i pomocowe. Dziś w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży podpisane zostało porozumienie dotyczące wspólnej akcji.

W spotkaniu, którego gospodarzem był Komendant Miejski Policji w Łomży – nadkomisarz Marek Sienkiewicz uczestniczyli: Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - dr hab. Dariusz Surowik, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży - mgr. inż. Wiesław Jagielak, Komendant Straży Miejskiej – Bogdan Rutkowski oraz Prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja” w Łomży – ks. Radosław Kubeł. Bezpośredni nadzór nad policyjnymi działaniami pełnił będzie Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży podkomisarz Adrian Karolczuk. Uczestnicy spotkania określili wspólne priorytety i zakres działań na nadchodzący okres zimowy, a także wymienili się spostrzeżeniami i doświadczeniami z ubiegłego roku.

Oprócz codziennych kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych i zagrożonych wychłodzeniem organizmu, udzielania informacji dotyczących możliwych form pomocy dostępnych na terenie miasta i powiatu,  przygotowani do działań studenci i wolontariusze zadbają również o pomoc medyczną dla osób wymagających tego rodzaju wsparcia. Pełnić będą także dyżury w łomżyńskiej noclegowni i ogrzewalni.

Policjanci proszą również mieszkańców Łomży o informacje dotyczące miejsc przebywania osób bezdomnych. Można je przekazywać bezpośrednio dzielnicowym (kontakt dzielnicowi) lub poprzez korzystanie z policyjnego narzędzia – Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przy pomocy odpowiedniej ikony można na niej zaznaczyć miejsce gdzie przebywają osoby bezdomne.

Celem prewencyjnego programu pn. „Nie bądźmy obojętni” jest ograniczenie zjawiska bezdomności i żebractwa oraz podniesienie poczucia bezpieczeństwa osób bezdomnych, żyjących samotnie, starszych, kalekich – pozostających bez opieki. Skutkiem podejmowanych działań ma być zmniejszenie zagrożeń dla ich życia i zdrowia spowodowane przede wszystkim spadkiem temperatury w okresie zimowym. Zimą bezdomni często chowają się przed mrozem w opuszczonych budynkach oraz na terenach ogródków działkowych. Aby zapobiegać przypadkom wychłodzenia organizmu, które mogą kończyć się śmiercią, łomżyńscy policjanci codziennie będą kontrolować tego typu miejsca.