(NIE)bezpieczny Internet i odpowiedzialność prawna nieletnich - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

(NIE)bezpieczny Internet i odpowiedzialność prawna nieletnich

Data publikacji 25.10.2018

Łomżyńscy policjanci spotkali się wczoraj z uczniami Szkoły Podstawowej w Podgórzu. Rozmawiali z młodzieżą o bezpiecznym korzystaniu z Internetu, o problemach wynikających z nieodpowiedzialnego „surfowania w sieci”. Mundurowi wspomnieli też o odpowiedzialności prawnej nieletnich.

W ramach wojewódzkich działań ukierunkowanych na bezpieczne korzystanie z Internetu łomżyńscy policjanci zorganizowali spotkanie z młodzieżą klas VI - VIII w Szkole Podstawowej w Podgórzu. Spotkanie odbyło się pod hasłem „(NIE)bezpieczny Internet”. Mundurowymi omawiali problemy wynikające z nieostrożnego i niezgodnego z prawem posługiwania się Internetem. Wśród zagadnień poruszonych przez policjantów były między innymi: publikacja zdjęć, spotkania internetowe z nieznajomymi czy też prześladowanie, nękanie i wyśmiewanie innych. Policjanci zwrócili uwagę na to, aby z zasobów internetowych zawsze korzystać odpowiedzialnie i z rozwagą. Była to też doskonała okazja aby poruszyć temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. Ukończenie trzynastego roku życia wiąże się z odpowiedzialnością za wykroczenia i przestępstwa wymienione w katalogu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Funkcjonariusze uświadamiali młodym ludziom, że zachowania zabronione pociągają za sobą konsekwencje prawne. Mówili o pojęciu demoralizacji nieletnich oraz przedstawili zjawiska dotyczące tego zagadnienia. W ramach podsumowania, wspólnie z młodzieżą omówili kto i za co ponosi odpowiedzialność oraz za co wyciągane są konsekwencje w tym także prawne. Młodzi ludzie aktywnie włączali się w dyskusję oraz zadawali dużo pytań, dotyczących określonego typu zachowań oraz ich skutków prawnych.