Nowe skrzyżowanie – kto ma pierwszeństwo? - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe skrzyżowanie – kto ma pierwszeństwo?

Data publikacji 18.10.2018

Wraz z uruchomieniem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zawadzkiej i Przykoszarowej funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego obserwują ruch w tym miejscu. Okazuje się, że po zmianie organizacji ruchu, niektórzy kierowcy mają wątpliwości z określeniem pierwszeństwa na tym skrzyżowaniu.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego przypominają, że zasady ruchu drogowego na skrzyżowaniach reguluje ustawa Prawo o ruchu drogowym (Kodeks drogowy). Zgodnie z artykułem 5 tej ustawy, uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych (…). Jest tam również jasno określone, że polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi, natomiast sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu. Zatem skrzyżowanie ulic Zawadzkiej i Przykoszarowej należy traktować jak każde inne skrzyżowanie czterowlotowe, na którym ruch regulowany jest sygnalizacją świetlną.

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 13.22 MB)