Działania „Bezpieczny przejazd” również w Łomży - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania „Bezpieczny przejazd” również w Łomży

Data publikacji 12.10.2018

Wczoraj łomżyńscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzili działania „Bezpieczny przejazd”. Głównym celem akcji jest uświadamianie kierujących i pieszych o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w rejonie przejazdów kolejowych.

Policjanci z łomżyńskiej „drogówki” przeprowadzili wczoraj działania „Bezpieczny przejazd”. Akcja ta ma na celu ograniczenie liczby zdarzeń drogowych na przejazdach kolejowych i podniesienie świadomości kierujących oraz osób pieszych o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności. W ramach działań funkcjonariusze sprawdzali m.in. oznakowanie w rejonie przejazdów kolejowych, prowadzili nadzór nad ruchem pojazdów oraz działania profilaktyczno-edukacyjne skierowane do uczestników ruchu drogowego. Jak się okazało, wszyscy uczestnicy ruchu stosowali się do obowiązujących przepisów.