„Mam wybór…wybieram rozsądek” - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Mam wybór…wybieram rozsądek”

Data publikacji 12.04.2018

Łomżyńscy policjanci, w ramach realizacji programu profilaktycznego „Mam wybór…wybieram rozsądek” odwiedzili Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie jak też III Liceum Ogólnokształcące w Łomży. W obu spotkaniach uczestniczyła młodzież wraz z rodzicami. Głównym tematem zajęć były kwestie prawne wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także zjawisko demoralizacji nieletnich.

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży, w ramach realizacji programu pn. „Mam wybór… wybieram rozsądek”, odwiedzili wczoraj Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie jak też III Liceum Ogólnokształcące w Łomży. W obu spotkaniach prócz młodzieży obecni byli wychowawcy a także rodzice. W trakcie prelekcji omówione zostały m.in. kwestie prawne wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, z uwzględnieniem tematyki dopalaczy. Młodzież zapoznana została z podstawową terminologią dotyczącą odpowiedzialności prawnej nieletnich, w tym z pojęciem „nieletniego” oraz „małoletniego”, a także z definicją demoralizacji oraz z jej przejawami. Rodzice wysłuchali na co szczególnie zwracać uwagę, jak reagować i gdzie w razie potrzeby zwrócić się o fachową pomoc. Dodatkowo w spotkaniu w III Liceum Ogólnokształcącym, uczestniczyły przedstawicielki Sanepid – u.