Międzynarodowy Dzień Tolerancji - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Data publikacji 19.11.2012

Łomżyńscy policjanci włączyli się w obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji, który odbył się w piątek. Tolerancja to szacunek, akceptacja i świadomość bogatej rozmaitości kultur naszego świata, form ekspresji oraz sposobów postępowania. Ten wyjątkowy dzień to odpowiedź wielu społeczności na rosnącą nietolerancję oraz akty przemocy. 

16 listopada był proklamowanym przez UNESCO Światowym Dniem Tolerancji. W tym dniu wszyscy ludzie zjednoczyli się we wspólnym apelu o tolerancję, o zgodne współżycie na Ziemi wszystkich nacji i poszczególnych ludzi. Również podlascy policjanci włączyli się w obchody tego Dnia. W trakcie spotkań z młodzieżą licealna i gimnazjalną mundurowi zwracali uwagę na niebezpieczeństwa związane z nietolerancją i rasizmem, a także promowali szacunek wobec różnorodności kulturowej. Młodzi ludzie często nie zdają sobie sprawy, że tolerancja nie jest kwestią instynktu, lecz świadomości. Często pewne zachowania nietolerancyjne wynikają właśnie z niewiedzy, stereotypów czy też mitów krążących w społeczeństwie. Funkcjonariusze w trakcie spotkań uświadamili uczniom, że tak naprawdę każdy z nas jest inny i należy to szanować. Proponowali też aby w szkole dzień ten potraktować jako okazję do refleksji nad postawami wobec "innych".