Ostatni w tym roku - Egzamin na kartę motorowerową!!! - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ostatni w tym roku - Egzamin na kartę motorowerową!!!

Data publikacji 02.11.2012

Komenda Miejska Policji w Łomży wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Łomży po raz ostatni w tym roku organizuje dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów egzamin na kartę rowerową i motorowerową.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do kierowania rowerem bądź motorowerem zapraszamy do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (Nowy Budynek, sala nr 2) w Łomży przy ul. Zjazd w dniu 11 listopada 2012 r. w godz. 09.00- 13.00. 

Będzie to doskonała okazja na zdobycie uprawnień jeszcze na starych zasadach, gdyż prawdopodobnie od 18 stycznia 2013 r., będą obowiązywać nowe zasady. Zamiast karty motorowerowej zostanie wprowadzona nowa kategoria prawa jazdy AM, która będzie uprawniała do kierowania motorowerem. Wiek niezbędny do uzyskania tej kategorii prawa jazdy zostanie podniesiony z 13 do 14 lat. Aby uzyskać to prawo jazdy trzeba będzie ukończyć kurs w ośrodku szkolenia kierowców, a następnie zdać egzamin państwowy w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.

 Egzamin składał się będzie z dwóch etapów: 

• etap pierwszy to sprawdzenie wiedzy ze znajomości przepisów ruchu drogowego,

• etap drugi to umiejętność jazdy rowerem lub motorowerem.

Nadmieniam, że do etapu drugiego mogą być zakwalifikowane te osoby, które poprawnie napiszą test z wiedzy teoretycznej.    

Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. W przypadku karty rowerowej wymagany wiek to ukończone 10 lat, karta motorowerowa – ukończone lat 13. 

Mając na względzie sprawne przeprowadzenie w/w egzaminu osoba ubiegająca się o zdobycie uprawnień powinna posiadać ze sobą: 

• legitymację szkolną lub inny dokument stwierdzający tożsamość,

• długopis,

• arkusz zaliczenia ucznia ubiegającego się o kartę motorowerową/rowerową.