Większa świadomość - skuteczna pomoc - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Większa świadomość - skuteczna pomoc

Data publikacji 19.03.2018

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Łomży przeprowadzili szkolenie dla pielęgniarek w ramach realizacji programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC”. Celem działania jest zapobieganie przemocy stosowanej wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych poprzez podniesienie świadomości służb medycznych w zakresie występowania tego problemu.

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży, na bazie podpisanego pod koniec grudnia porozumienia (czytaj też), przeprowadzili w piątek szkolenie, którego adresatami były pielęgniarki ze Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego w Łomży. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji podlaskiego programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC”, którego głównym założeniem jest przeciwdziałanie przemocy domowej stosowanej wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. Właśnie takie osoby mogą być zagrożone przemocą ze strony osób wspólnie zamieszkujących. Wysoka świadomość specjalistów pracujących w środowiskach osób starszych co do występowania problemu, może skutecznie przeciwdziałać temu zjawisku.

Działania informacyjno – edukacyjne wynikające z realizowanego programu, skierowane są nie tylko do profesjonalistów, ale i do całego społeczeństwa. Policjanci apelują o to, aby posiadając wiedzę o przypadkach przemocy wobec osób starszych, reagować powiadamiając odpowiednie instytucje.