Aktualności

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI NA PRZEMOC W RODZINIE I REAGUJMY NA KAŻDY JEJ PRZEJAW

Data publikacji 07.03.2018

Łomżyńscy policjanci spotkali się z pracownikami Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Mundurowi rozmawiali o procedurze "Niebieskiej Karty". Spotkanie było też doskonałą okazją do omówienia zagadnienia dotyczącego przeciwdziałania zażywaniu środków odurzających przez młodzież.

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży spotkali się wczoraj z pracownikami Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Mundurowi omówili przede wszystkim procedurę związaną z Niebieską Kartą, a także zdefiniowali zjawisko przemocy w rodzinie. Podczas spotkania funkcjonariusze podkreślili również zasadność i celowość funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Praktycznym aspektem prelekcji były z kolei ćwiczenia dotyczące wypełnienia formularza „Niebieskiej Karty” przez pracowników Caritas. Policjanci zakończyli spotkanie promocją założeń programu „Mam wybór…wybieram rozsądek”, którego to głównym celem jest przeciwdziałanie zażywaniu środków odurzających przez młodzież.

 

Praca w Policji