Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI NA PRZEMOC W RODZINIE I REAGUJMY NA KAŻDY JEJ PRZEJAW

Data publikacji 07.03.2018

Łomżyńscy policjanci spotkali się z pracownikami Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Mundurowi rozmawiali o procedurze "Niebieskiej Karty". Spotkanie było też doskonałą okazją do omówienia zagadnienia dotyczącego przeciwdziałania zażywaniu środków odurzających przez młodzież.

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży spotkali się wczoraj z pracownikami Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Mundurowi omówili przede wszystkim procedurę związaną z Niebieską Kartą, a także zdefiniowali zjawisko przemocy w rodzinie. Podczas spotkania funkcjonariusze podkreślili również zasadność i celowość funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Praktycznym aspektem prelekcji były z kolei ćwiczenia dotyczące wypełnienia formularza „Niebieskiej Karty” przez pracowników Caritas. Policjanci zakończyli spotkanie promocją założeń programu „Mam wybór…wybieram rozsądek”, którego to głównym celem jest przeciwdziałanie zażywaniu środków odurzających przez młodzież.