Spotkanie z młodzieżą w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z młodzieżą w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego

Data publikacji 02.03.2018

Funkcjonariusze Policji oraz pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Łomży, zachęcają młodzież do podjęcia służby w Policji. Takie spotkanie to też okazja do omówienia założeń programu profilaktycznego „Mam wybór…wybieram rozsądek”.

Funkcjonariusze oraz pracownica Komendy Miejskiej Policji w Łomży odwiedzili dziś młodzież z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łomży, aby przedstawić procedurę doboru do służby w Policji. Zajęcia odbyły się w ramach zajęć z poradnictwa zawodowego. Takie spotkania są okazją do tego, aby przybliżyć młodzieży zawód Policjanta i zachęcić młodych ludzi do podjęcia w przyszłości służby w mundurowej formacji. Korzystając z okazji mundurowi omówili m.in. kwestie prawne wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, z uwzględnieniem tematyki dopalaczy. Uczniowie zapoznani również zostali z podstawową terminologią dotyczącą odpowiedzialności prawnej nieletnich. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Sanepid – u.