Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Mam wybór…wybieram rozsądek” – Wspólne działania przeciwko uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży

Data publikacji 01.03.2018

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Łomży oraz przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łomży, podpisali List Intencyjny w sprawie akceptacji założeń i deklaracji współpracy przy realizacji programu profilaktycznego „Mam wybór…wybieram rozsądek”. Inicjowane wspólnie działania mają przeciwdziałać uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.

W ramach realizacji podlaskiego programu profilaktycznego „Mam wybór…wybieram rozsądek”, policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Łomży i przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łomży, będą inicjować wspólne działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży. Wczoraj List Intencyjny w tej sprawie podpisał Komendant Miejski Policji w Łomży nadkomisarz Marek Sienkiewicz i Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży dr nauk med. Przemysław Gosk.

Głównym celem wdrożonego programu jest zwiększenie świadomości osób w zakresie zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz zapobieganie i zwalczanie zjawiska demoralizacji w środowisku dzieci i młodzieży. Ważnym elementem akcji jest zwiększenie wiedzy z zakresu negatywnych skutków i konsekwencji prawnych danego zjawiska. Podstawą akcji jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich, którzy popełniają czyny karalne i dopuszczają się demoralizacji. Nieodzownym działaniem są również szkolenia kadry pedagogicznej w zakresie procedur postępowania nauczycieli w przypadku ujawnienia ucznia będącego pod wpływem środków psychoaktywnych bądź posiadającego takie środki.

Strony mając na uwadze zagrożenia, jakie niesie ze sobą eksperymentowanie bądź używanie substancji psychotropowych przez dzieci i młodzież oraz przekonani o istnieniu dużej potrzeby podejmowania działań profilaktycznych i zaradczych uznają za zasadne podjęcie współpracy, przy zachowaniu obowiązujących procedur prawnych oraz zobowiązują się do zaangażowania mającego na celu wspólną realizację programu.