Mam wybór… wybieram rozsądek - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Mam wybór… wybieram rozsądek

Data publikacji 21.02.2018

Łomżyńscy policjanci, spotkali się wczoraj z licealistami w ramach realizacji programu profilaktycznego „Mam wybór… wybieram rozsądek”. Głównym tematem zajęć były kwestie prawne wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także zjawisko demoralizacji nieletnich.

Policjanci z Wydziału Prewencji spotkali się wczoraj z uczniami III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży w ramach realizacji programu pn. „Mam wybór… wybieram rozsądek”.  Na prelekcji omówione zostały m.in. kwestie prawne wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, z uwzględnieniem tematyki dopalaczy. Uczniowie zapoznani również zostali z podstawową terminologią dotyczącą odpowiedzialności prawnej nieletnich, w tym z pojęciem „nieletniego” oraz „małoletniego”, a także z definicją demoralizacji oraz z jej przejawami. Spotkanie było też dobrą okazją do promowania wśród licealistów służby w Policji.