Stanowisko wobec artykułu prasowego - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Stanowisko wobec artykułu prasowego

Data publikacji 19.02.2018

Dzisiaj na lokalnym łomżyńskim portalu ukazał się artykuł pt.„W KMP Łomża zaginęły ważne dokumenty”, którego treść oparta jest w głównej mierze na informacjach nieprawdziwych pomimo otrzymania stanowiska w tej sprawie. Zastosowana w artykule narracja oraz niedopowiedzenia są nieprofesjonalne i godzą jednocześnie w dobre imię funkcjonariuszy pracujących w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży.

Ustawa Prawo Prasowe stanowi, iż prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk. Dziennikarz tegoż portalu wykazał się brakiem rzetelności przy sporządzaniu materiału. Pomimo otrzymania jasnego stanowiska odnoszącego się do kwestii, które były przedmiotem zapytania, celowo zawarł w materiale domysły i nieprawdziwe informacje, pochodzące od osób (określonych w artykule jako „niektórzy z policjantów na łomżyńskiej komendzie”), które nie znają faktów i chcą najwidoczniej szkodzić dobremu imieniu wszystkich łomżyńskich funkcjonariuszy. Rodzi się tym samym przekonanie, iż zabieg taki miał na celu tylko i wyłącznie wzbudzenie sensacji, aniżeli przedstawienie sprawy. Dodatkowo zamieszczone w materiale niedopowiedzenia czy też zarzuty wobec osób udzielających informacji zgodnych ze stanem rzeczywistym są po prostu dalece krzywdzące.