„MAM WYBÓR…WYBIERAM ROZSĄDEK” - SPOTKANIE Z PEDAGOGAMI - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„MAM WYBÓR…WYBIERAM ROZSĄDEK” - SPOTKANIE Z PEDAGOGAMI

Data publikacji 06.02.2018

Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży, spotkali się wczoraj z radą pedagogiczną Szkół Katolickich w Łomży. Spotkanie poświęcone było edukacji w zakresie przeciwdziałania zażywaniu dopalaczy przez dzieci i młodzież. Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane w ramach programu profilaktycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku „Mam wybór…wybieram rozsądek”.

Przeciwdziałanie zjawisku zażywania substancji psychoaktywnych, w tym tzw. "dopalaczy" przez młodych ludzi jest jednym z priorytetowych zadań Policji. Profilaktycy z łomżyńskiej Policji promując działania programu „Mam wybór…wybieram rozsądek” spotkali się wczoraj z pedagogami Szkół Katolickich w Łomży aby przybliżyć zakres podejmowanych działań w obszarze przeciwdziałania tym zagrożeniom. Mundurowi omówili m.in. kwestie prawne wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, z uwzględnieniem tematyki dopalaczy, a także zagadnienia związane z zagrożeniami psychofizycznymi zażywania środków odurzających, odpowiedzialnością prawną czy ich nielegalną dystrybucją.