Odprawa roczna w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa roczna w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży

Łomżyńscy policjanci podsumowali miniony rok pracy. W odprawie służbowej udział wziął Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku podinspektor Jacek Tarnowski, a także kierownictwo łomżyńskiej jednostki, naczelnicy wydziałów i zaproszeni goście. Podsumowane zostały główne zadania zrealizowane w 2017 roku. Określono też cele i kierunki działań policjantów na rok bieżący.

W Komendzie Miejskiej Policji w Łomży odbyła się dziś roczna odprawa służbowa podsumowująca wyniki pracy jednostki w 2017 roku. W naradzie uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku podinspektor Jacek Tarnowski, kadra kierownicza Komendy Miejskiej Policji w Łomży na czele z nadkomisarzem Markiem Sienkiewiczem, przedstawiciele samorządów, prokuratury, sądu, służb mundurowych, instytucji i podmiotów współpracujących, uczniowie klasy policyjnej z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Spotkanie rozpoczął Komendant Miejski Policji w Łomży nadkomisarz Marek Sienkiewicz, który omówił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu łomżyńskiego i przedstawił efekty pracy funkcjonariuszy. Jak wynikało z zaprezentowanych danych, w 2017 roku zwiększyła się ogólna wykrywalność przestępstw, która kształtowała się na poziomie 84,9 % . Wartość ta była o 9,2 % wyższa niż w roku 2016. Szef łomżyńskich policjantów wskazał też na wysoki wskaźnik wykrywalności przestępstw narkotykowych – 97,9% (wzrost o 6,7%), gospodarczych – 96,1% (wzrost o 9%) oraz przestępstw drogowych – 99,5% (wzrost o 1,3%). 2016. W omawianym okresie policjanci wszczęli 1421 postępowań przygotowawczych.

Na terenie powiatu łomżyńskiego mundurowi podjęli ogółem 13104 interwencji. 2102 – to interwencje domowe. Na drogach powiatu doszło do 1147 kolizji i 55 wypadków drogowych, w których zginęło 9 osób, a 65 zostało rannych. W roku 2016 było odpowiednio: 1016 kolizji, 69 wypadków drogowych, gdzie 16 osób zginęło, a 79 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 252 nietrzeźwych kierujących.

Podczas swojego wystąpienia Komendant Sienkiewicz podkreślił rolę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako skutecznego narzędzia współpracy Policji ze społeczeństwem. Wskazał, że w 2017 roku mieszkańcy dokonali 2710 zgłoszeń na KMZB, natomiast w wyniku sprawdzenia wskazanych miejsc zagrożeń, 67,5 % z nich zostało potwierdzonych przez policjantów, co stanowi 1836 zgłoszeń. 33% zgłoszeń dotyczyło zagrożeń związanych z przekraczaniem dozwolonej prędkości, 26% - ze spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz 14% - nieprawidłowym parkowaniem.

Z kolei Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku podinspektor Jacek Tarnowski zwrócił uwagę na to, że miniony rok był bardzo dobry dla podlaskiej Policji. Wykrywalność ogólna przestępczości osiągnęła bardzo wysoki poziom. Wskazał, że sukces wykrywalności w przestępczości gospodarczej jest również spowodowany sukcesem wykrywczym Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Podinspektor Tarnowski pogratulował łomżyńskim policjantom osiągniętych wyników. Wskazał także obszary na które w Łomży trzeba w bieżącym roku zwrócić szczególną uwagę. Są to m.in. kradzieże samochodów.

Na odprawie przedstawione zostały także Priorytety Komendanta Głównego Policji na 2018 rok. Jest to między innymi dalsze zwiększanie działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem, wzrost działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie czy podniesienie skuteczności działań Policji w identyfikacji i zwalczaniu największych współczesnych zagrożeń, w tym cyberprzestępczości. Jednocześnie, funkcjonariusze dużą uwagę skupią w bieżącym roku na poprawie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez masowych.

Podczas trwania odprawy głos zabrali także przybyli goście: Starosta Łomżyński Pani Elżbieta Parzych oraz Zastępca Prezydenta Miasta Łomży Pan Andrzej Garlicki, którzy podziękowali za bardzo dobrą pracę łomżyńskich policjantów na rzecz lokalnej społeczności oraz życzyli sukcesów w 2018 roku.