Betlejemskie Światełko u łomżyńskich Policjantów - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Betlejemskie Światełko u łomżyńskich Policjantów

Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łomży nadkomisarz Sebastian Wojciekian przyjął od harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju. Razem z symbolicznym światełkiem policjanci otrzymali także świąteczne życzenia.

Dziś rano harcerze z Hufca Nadnarwiańskiego ZHP w Łomży, wraz Komendantem Hufca - harcmistrzem Wiesławem Domańskim odwiedzili łomżyńskich funkcjonariuszy. Już po raz dwudziesty siódmy harcerze i harcerki są strażnikami światła, które jest symbolem nadziei i pokoju między narodami. Podczas tej niecodziennej wizyty, Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łomży – nadkomisarz Sebastian Wojciekian przyjął od swoich gości, symboliczne światełko oraz życzenia świąteczne.

Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety niesienia bożonarodzeniowego płomienia wprost z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Betlejemskie Światło Pokoju wędruje po kraju od 1991 roku.  Związek Harcerstwa Polskiego otrzymuje Światło od słowackich skautów, a Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii. Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem „W Tobie jest światło”.