Odpowiedzialność prawna nieletnich i „Młodość bez uzależnień” - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odpowiedzialność prawna nieletnich i „Młodość bez uzależnień”

Łomżyńscy policjanci wzięli wczoraj udział w finale konkursu plastycznego „Młodość bez uzależnień” zorganizowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy i Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Piątnicy. Mundurowi rozmawiali z młodzieżą na temat zagrożeń oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Wczoraj funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży wzięli udział w finale  konkursu plastycznego „Młodość bez uzależnień”. Konkurs zorganizowany został przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Piątnicy. Skierowany był do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy Piątnica. Młodzi twórcy wykonywali prace plastyczne o zgubnym wpływie narkotyków i dopalaczy. Temat prac wpisuje się bardzo szeroko w zakres działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie demoralizacji wśród nieletnich. Mundurowi korzystając z zaproszenia, tłumaczyli zgromadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w Piątnicy młodzieży, że ukończenie trzynastego roku życia wiąże się z odpowiedzialnością za wykroczenia i przestępstwa wymienione w katalogu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Pogadanka miała na celu uświadomienie młodym ludziom, że zachowania zabronione pociągają za sobą konsekwencje prawne. Mundurowi mówili też o zgubnym wpływie zażywania środków odurzających na prawidłowe funkcjonowanie. Młodzi ludzie w skupieniu wysłuchali zagadnień  dotyczących określonego typu zachowań oraz ich skutków prawnych. Po wystąpieniu przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Łomży, nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu.