Spotkanie opłatkowe służb mundurowych - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie opłatkowe służb mundurowych

Dziś w Łomży odbyło się spotkanie opłatkowe służb mundurowych. W uroczystości wziął udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, a także szefowie służb podległych MSWiA oraz zaproszeni goście. Podczas spotkania nie zabrakło świątecznych życzeń i kolęd śpiewanych przez policyjny zespół muzyczny. Były też nagrody i wyróżnienia.

W przededniu Świąt Bożego Narodzenia, przedstawiciele służb mundurowych uczestniczyli dziś we wspólnym spotkaniu opłatkowym, które dziś odbyło się w sali II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński. Funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Izby Celnej, Służby Więziennej, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Inspekcji Transportu Drogowego, przedstawicieli Wojska, Wojsk Obrony Terytorialnej, Ratownicy z Grupy Nadzieja w Łomży, wspólnie z kapelanami służb mundurowych oraz zaproszonymi gośćmi łamali się opłatkiem, życząc sobie spokojnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia, a także szczęśliwego Nowego Roku.

Zebrani usłyszeli ciepłe, świąteczne słowa od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego, który życzył wszystkim spokojnych i radosnych świąt. W swoim wystąpieniu skierowanym do funkcjonariuszy służb mundurowych, Pan Minister wspomniał także funkcjonariusza, który w policyjnej akcji w Wiszni Małej poniósł najwyższą ofiarę, żeby chronić życie innych. Następnie życzenia świąteczne obecnym na spotkaniu przekazał Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz.

W tej podniosłej atmosferze Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, wspólnie z Podlaskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej starszym brygadierem Jarosławem Wendtem, wręczył nagrody funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej przyznane mł. bryg Adamowi Kalinowskiemu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, oraz st. kpt. Andrzejowi Kalinowskiemu - przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, w uznaniu szczególnych zasług dla ochrony przeciwpożarowej, wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych. Pan Minister Jarosław Zieliński wyróżnił też st. kpt Sławomira Parzych, kpt. Jacka Zakrzewskiego, mł. kpt. Pawła Kopczewskiego, asp. sztab. Andrzeja Mocarskiego, mł. ogn. Mariusza Martynowicza, przekazując na ich ręce „Listy Pochwalne” za codzienne zaangażowanie w niesienie pomocy bliźniemu.

W nastrój pełen zadumy wprowadził obecnych Kapelan łomżynskich policjantów, który odczytał fragment Pisma Świętego. Następnie Biskup łomżyński Janusz Stepnowski pobłogosławił zebranym i ich rodzinom oraz wspólnie z Sekretarzem Stanu Jarosławem Zielińskim zaprosił wszystkich do dzielenia się opłatkiem.

Podczas dzisiejszego spotkania nie zabrakło też kolęd, które nadały świątecznego nastroju i rodzinnej atmosfery. Łamaniu opłatkiem i składaniu życzeń towarzyszył zespół muzyczny w którego skład weszli funkcjonariusze i pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Łomży wraz z przyjaciółmi.