Podsumowanie ćwiczeń Poszukiwawczo – Ratowniczych - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie ćwiczeń Poszukiwawczo – Ratowniczych

Policja, służby mundurowe, ratownicze oraz podmioty biorące udział w I Nocnych Ogólnopolskich Manewrach Poszukiwawczo – Ratowniczych „Nadzieja 2017” podsumowały dziś wspólnie przeprowadzone pod koniec listopada przedsięwzięcie. Tematyczna konferencja zorganizowana przez Grupę Ratowniczą Nadzieja oraz Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku odbyła się w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży.

Dziś w auli Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży odbyło się podsumowanie przeprowadzonych pod koniec listopada I Nocnych Ogólnopolskich Manewrów Poszukiwawczo – Ratowniczych „Nadzieja 2017” zorganizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Grupę Ratowniczą Nadzieja z Łomży. W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze z Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Komendy Miejskiej Policji w Łomży, sąsiadujących jednostek Policji, strażacy, służy mundurowe, ratownicy medyczni i społeczni oraz podmioty biorące udział w przeprowadzonych pod listopada manewrach poszukiwawczo - ratowniczych.

Wśród prelegentów dzisiejszej konferencji był komisarz Konrad Gajda z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji, który przedstawił wykorzystanie i możliwości Mobilnego Centrum Wsparcia Poszukiwań użytego do działań szkoleniowych w Nowogrodzie. Głos zabrał także nadkomisarz Maciej Zakrzewski z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, który zreferował temat wykorzystania psów służbowych w Policji podczas działań poszukiwawczych na przykładzie Garnizonu Podlaskiego. Szczegółowa analiza całości przeprowadzonych wspólnie działań pozwoli teraz na doskonalenie taktyki  i postępowania podczas tego typu zdarzeń.

Spotkanie było różwnież okazją do promowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Na specjalnie zorganizowanym stanowisku dzielnicowi opowiadali o założeniach aplikacji i rozdawali elementy odblaskowe.

Więcej na temat I Nocnych Ogólnopolskich Manewrach Poszukiwawczo – Ratowniczych „Nadzieja 2017”

 

Ładowanie odtwarzacza...