Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„WIDZIMY, REAGUJEMY, PRZECIWDZIAŁAMY – RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC OSÓB ZALEŻNYCH” – KONFERENCJA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁOMŻY

W Starostwie Powiatowym w Łomży odbyła się dziś konferencja pn. „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – Razem przeciwko przemocy wobec osób zależnych”. W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy Komendy Miejskiej Policji w Łomży, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży uczestniczyli przedstawiciele służb, instytucji i podmiotów, którzy zajmują się przeciwdziałaniem zjawisku przemocy. Konferencja odbywała się pod patronatem Starosty Łomżyńskiego.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele służb, instytucji oraz podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz udzielaniem pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku występowania tego zjawiska. Podczas spotkania poruszone zostały najistotniejsze tematy związane z tematem przemocy wobec kobiet i dzieci, osób starszych, chorych, a także niepełnosprawnych. Prelegenci omówili między innymi procedurę „Niebieskie Karty”, aspekty prawne i medyczne przemocy oraz źródła przemocy wobec osób zależnych. Uczestnikom inicjatywy zwracano również uwagę na to, jak rozpoznawać przemoc w rodzinie oraz jak skutecznie reagować na tego typu zjawisko. Przedstawicielki Wydziału Prewencji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz Komendy Miejskiej Policji w Łomży: mł. asp. Marlena Połowianiuk i asp. Monika Bańkowska, w swoich wystąpieniach odniosły się do programu profilaktycznego pn. „poMOC, a nie przeMOC”, wykładając uczestnikom spotkania założenia i cele podejmowanych przez Policję działań przeciwdziałających występowaniu zjawiska przemocy. Z kolei Kapelan łomżyńskich Policjantów Ks. Radosław Kubeł, zwrócił uwagę na różne postacie przemocy wobec osób starszych, podpierając się doświadczeniem duszpasterskim. Zauważył, że często dochodzi do izolacji, zamknięcia się osób starszych przed światem zewnętrznym, z powodu braku rozpoznania potrzeb seniorów ze strony osób najbliższych. Problemy te dotyczą m.in spraw związanych z praktykami religijnymi. W odczuciu osób starszych, zwłaszcza u progu schyłku życia, może to prowadzić do niezwykle bolesnych dla nich doświadczeń życiowych. W dalszej kolejności przedstawione również zostały sposoby interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie minimalizacji zjawiska przemocy. Spotkanie było też okazją do wręczenia nagród laureatom konkursu plastycznego pod hasłem „Stop przemocy”. Z kolei łomżyńscy dzielnicowi informowali uczestników spotkania o możliwości korzystania z policyjnego narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.