„Odblaskowa wystawa” prac plastycznych w Łomży - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Odblaskowa wystawa” prac plastycznych w Łomży

Blisko 220 prac o tematyce związanej z bezpieczeństwem pieszych na drodze wpłynęło do Komendy Miejskiej Policji w Łomży, w związku z ogłoszonym na początku października konkursem plastycznym pn. Odblaski? Biorę w ciemno!”. Dziś laureaci tego konkursu otrzymali dyplomy i nagrody. Przez najbliższych kilka dni wybrane prace będzie można obejrzeć na wystawie w holu głównym łomżyńskiego Ratusza.

Dziś w Urzędzie Miasta w Łomży odbyło się wręczenie dyplomów, nagród oraz wyróżnień laureatom konkursu plastycznego pn. "Odblaski? Biorę w ciemno!". Nagrody wręczali: Prezydent Miasta Łomży - Pan Mariusz Chrzanowski, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży - Pan Cezary Kisiel, Komendant Miejski Policji w Łomży - nadkomisarz Marek Sienkiewicz oraz Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Łomży - podinsp. Piotr Pietrzak.

Była to również okazaja do inauguracji wystawy złożonej z nadesłanych na konkurs prac plastycznych. Będzie ją można oglądać przez najbliżych kilka dni w holu głównym łomżyńskiego Ratusza. 

Prezydent Miasta - Pan Mariusz Chrzanowski, przekazał na ręce Komendanta Miejskiego Policji - nadkomisarza Marka Sienkiewicza elementy odblaskowe, które za pośrednictwem policjantów, trafiać będą do mieszkańców miasta przy różnego rodzaju akcjach profilaktycznych.

Celem odblaskowej akcji społecznej pn. "Odblaski? Biorę w ciemno!" jest podniesienie bezpieczeństwa na drogach niechronionych uczestników ruchu drogowego w nadchodzącym okresie zimowym. Działania mają zwrócić uwagę niechronionych uczestników ruchu drogowego na to, jak ważna jest poprawa własnego bezpieczeństwa, poprzez używanie elementów odblaskowych. 

Partnerami łomżyńskiej kampanii odblaskowej są: Urząd Miasta Łomża, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży, Grupa Ratownicza „Nadzieja” z Łomży, Państwowa Straż Pożarna w Łomży, WORD w Łomży, Nadleśnictwo w Łomży, a także Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży.

Czytaj więcej na temat konkursu.