Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Problem handlu ludźmi – jak bezpiecznie przebywać poza granicami kraju" - forum

W auli Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży odbyło się forum pod nazwą "Problem handlu ludźmi – jak bezpiecznie przebywać poza granicami kraju". Przedstawiciele uczelni wraz z prelegentami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz profilaktycy z Komendy Miejskiej Policji w Łomży omawiali zagrożenia związane z handlem ludźmi oraz sposoby przeciwdziałania temu procederowi.

Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łomży wraz z Wydziałem Nauk Społecznych i Humanistycznych, Zakładem Badań Społecznych PWSIiP w Łomży, Podlaskim Urzędem Wojewódzkim oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku, w miniony piątek, zorganizowali forum pod nazwą "Problem handlu ludźmi – jak bezpiecznie przebywać poza granicami kraju". Na spotkaniu, poza przedstawicielami uczelni, służb mundurowych, a także wymienionymi wyżej organizacjami zajmującymi się problematyką handlu ludźmi, obecni byli także studenci. W trakcie panelu dyskusyjnego omówiono kwestie związane z bezpieczeństwem podczas wyjazdów zagranicznych, przedstawiono zadania poszczególnych podmiotów w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi oraz zasady bezpiecznego poszukiwania pracy poza granicami kraju. Organizatorzy forum zwrócili również uwagę młodych ludzi na praktyczne, prawne i kryminologiczne aspekty problematyki handlu ludźmi. Tłumaczyli i wyjaśniali, jak przeciwdziałać temu procederowi.

Warto wspomnieć, że w tematykę omawianą podczas piątkowego spotkania, szeroko wpisują się policyjne działania profilaktyczne pn.. „Nie ufaj bezGRANICznie”. Korzystając z okazji łomżyńscy funkcjonariusze zaprezentowali podczas forum prace plastyczne nadesłane na konkurs zorganizowany przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pod hasłem „Nie daj się zniewolić – nie wszystko ma swoją cenę!”. Myślą przewodnią konkursu było upowszechnienie informacji na temat zagrożeń związanych z handlem ludźmi oraz propagowanie wiedzy na temat zachowania ostrożności podczas turystyki krajowej oraz zagranicznej. W przedsięwzięciu tym wzięły udział również szkoły z terenu Łomży i powiatu łomżyńskiego. Spośród nadesłanych prac jury wybrało pracę autorstwa Elizy Nierwińskiej z Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. Zwycięska praca zostanie umieszczona w kalendarzu profilaktycznym na rok 2018 opracowywanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku, natomiast łomżyńska WETA, z której wyłoniona została laureatka, otrzyma dyplom edukatora bezpieczeństwa. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w grudniu w Białymstoku.