Rozmawiali o bezpieczeństwie i Krajowej Mapie Zagrożeń - Aktualności - KMP Łomża

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rozmawiali o bezpieczeństwie i Krajowej Mapie Zagrożeń

W Komendzie Miejskiej Policji w Łomży odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny Rady Miejskiej Łomży. Jednym z punktów porządku spotkania była analiza zagrożeń zgłoszonych przez mieszkańców miasta na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Wczoraj w siedzibie Komendy Miejskiej Policji odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny Rady Miejskiej w Łomży. W spotkaniu uczestniczył Komendant Miejski Policji w Łomży - nadkomisarz Marek Sienkiewicz, I Zastępca Komendanta Miejskiego - nadkomisarz Sebastian Wojciekian, Naczelnicy poszczególnych Wydziałów pionu prewencji oraz Kapelan tutejszej komendy Policji. Jednym z punktów porządku spotkania było przedstawienie obecnym na posiedzeniu Radnym, danych dotyczących zgłoszeń mieszkańców odnotowanych od początku tego roku na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zagadnienie to szczegółowo omówił pełniacy obowiązki Naczelnika Wydziału Prewencji podkomisarz Adrian Karolczuk. Wskazywał jednocześnie wysoką aktywność mieszkańców w zakresie zgłaszania zaobserwowanych na terenie miasta zagrożeń. Nawiązał do możliwości wykorzystywania aplikacji podczas zgłaszania miejsc związanych z przebywaniem osób bezdomnych. Osoby te ze względu na trudną sytuację życiową, szczególnie narażone są na wychłodzenie organizmu podczas nadchodzącego okresu zimowego. Funkcjonariusze łomżyńskiej jednostki stale współpracują z Komisją Bezpieczeństwa i Rodziny w ramach zadań związanych z dbaniem o bezpieczeństwo mieszkańców Łomży.