Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zapobieganie przemocy wobec dzieci – szkolenie dla przedstawicieli placówek oświatowych

Data publikacji 20.11.2017

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Łomży wspólnie z pracownikami Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży przeprowadzili dziś szkolenie dla przedstawicieli placówek oświatowych z terenu całego powiatu o procedurze Niebieskiej Karty i zapobieganiu przemocy wobec dzieci.

W związku z wczorajszym Dniem Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci, który bardzo szeroko wpisuje się w konwencje Dzisiejszego Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka funkcjonariusze Wydziału Prewencji łomżyńskiej jednostki Policji wspólnie z pracownikami Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży zorganizowali szkolenie z Procedury Niebieskiej Karty. Szkolenie to było skierowane przede wszystkim do przedstawicieli placówek oświatowych, którzy na o dzień pracują z dziećmi. Na spotkaniu mundurowi omówili podstawowe obowiązki pedagogów wynikające z procedury „Niebieskie Karty” a psycholog i pracownik socjalny OIK o psychologiczne symptomy krzywdzenia dzieci. Mówiono na co szczególnie zwracać uwagę, jak reagować w przypadkach ujawnienia przemocy wobec dzieci. Zwrócono uwagę na ewentualne skutki stosowania przemocy, zwłaszcza kar cielesnych. Podkreślano także potrzebę współpracy wielu instytucji w celu zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.